תוכן העניינים

עמוד:7

7 . 10 גנסו 254 ............................... ................................ 7 . 11 האינן 256 ............................. ................................ 7 . 12 הונג- קונג 258 ....................... ................................ 7 . 13 ז'ג'יאנג 261 .......................... ................................ 7 . 14 חביי 263 .............................. ................................ 7 . 15 חוביי 265 ............................. ................................ 7 . 16 חונאן 267 ............................. ................................ 7 . 17 חילונגג'יאנג 269 ................... ................................ 7 . 18 חנאן 272 .............................. ................................ 7 . 19 טיאנג'ין 274 ......................... ................................ 7 . 20 טיבט 276 ............................. ................................ 7 . 21 יונאן 279 .............................. ................................ 7 . 22 ליאונינג 282 ......................... ................................ 7 . 23 מונגולה הפנימית ) הפנימית ( 284 ............................ 7 . 24 מקאו 287 ............................. ................................ 7 . 25 נינגשיה 289 .......................... ................................ 7 . 26 סצ'ואן 291 ........................... ................................ 7 . 27 פוג'יאן 293 ........................... ................................ 7 . 28 צ'ונגצ'ינג 295 ....................... ................................ 7 . 29 צ'ינגהאי 297 ........................ ................................ 7 . 30 שאנשי 299 ........................... ................................ 7 . 31 שינג'יאנג 302 ........................ ................................ 7 . 32 שנגהאי 304 .......................... ................................ 7 . 33 שנדונג 307 ............................ ................................ 7 . 34 שנשי 310 .............................. ................................ . 8 איש עסקים ישראלי בסין 313 _______________ 8 . 1 תרבות ישראלית ותרבות סינית 313 ......................... 8 . 2 המעמד של ישראל בסין 317 .... ................................ 8 . 3 הסטוריה עתיקה 318 .............. ................................ 8 . 4 יכולת צבאית 318 ................... ................................ 8 . 5 קונפליקט עם האיסלם 319 ..... ................................ 8 . 6 עם הספר 319 ......................... ................................ 8 . 7 פיתוח טכנולוגי ומדעי 320 ....... ................................ 8 . 8 רשימת הפולשים 320 .............. ................................ 8 . 9 הסכמים , חוקים וסיוע ממשלתי 321 ........................ 8 . 10 הסכמי סחר בילטראלי – ישראל סין 321 ................ 8 . 11 חיפוש עבודה בסין 326 .......... ................................ . 9 מבט לעתיד 330 _________________________ 9 . 1 כיוונים ומגמות 330 ................ ................................ 9 . 2 המדיניות הממשלתית 332 ...... ................................

הוצאת לומדון - תבור כלכלה ופיננסים בע"מ בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר