תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים תודות 9 ______________________________ . 1 הקדמה 10 ____________________________ . 2 רקע 12 ______________________________ 2 . 1 היסטוריה 12 ...................... ................................ 2 . 2 מקורות התרבות 23 ............. ................................ 2 . 3 חשיבה והתנהלות 37 ............ ................................ 2 . 4 המשטר 46 ........................... ................................ 2 . 5 פיקוח 52 .............................. ................................ 2 . 6 הכפר 54 ............................... ................................ 2 . 7 העיר 60 ................................ ................................ 2 . 8 ילודה 67 .............................. ................................ 2 . 9 האישה 71 ............................ ................................ . 3 הכלכלה 76 ___________________________ 3 . 1 התפתחות בקצב מהפכני 76 .. ................................ 3 . 2 מודל בייג'ינג 78 ................... ................................ 3 . 3 תוכנית החומש 82 ................. ................................ 3 . 4 הפצת השגשוג 85 .................. ................................ 3 . 5 פעילות ירוקה 88 .................. ................................ 3 . 6 טכנולוגיות יצור מתקדמים 92 ............................... 3 . 7 הגדלת השוק הפנימי 95 ........ ................................ 3 . 8 רכבות ופיתוח אזורי 98 ......... ................................ 3 . 9 מתכות נדירות ומדיניות החוץ 103 ........................... 3 . 10 קשרי ממשל 105 ................... ................................ . 4 עולם העסקים 111 _______________________ 4 . 1 פער תרבותי 111 ..................... ................................ 4 . 2 יצירת קשרים עסקיים 113 ...... ................................ 4 . 3 גואן-שי 117 ............................ ................................ 4 . 4 זמן איכות 120 ........................ ................................ 4 . 5 אוכל ושתיה 120 ..................... ................................ 4 . 6 מתנות 123 ............................. ................................ 4 . 7 מחויבות אישית 125 ............... ................................ 4 . 8 אירוח 128 .............................. ................................ 4 . 9 הארוחה 129 ........................... ................................ 4 . 10 השתיה 132 ......................... ................................ 4 . 11 חברות ממשלתיות 135 ......... ................................ 4 . 12 רמאויות 137 ....................... ................................

הוצאת לומדון - תבור כלכלה ופיננסים בע"מ בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר