המדריך הישראלי לעסקים בסין

עמוד:4

עיצוב כריכה : זאב הררי ZH Design - › כל הזכויות שמורות להוצאת לומדון - תבור כלכלה ופיננסים בע"מ זרחין 01 ת . ד . 0101 א . ת . רעננה 20334 טלפון : 10-8883711 אתר באינטרנט WWW . LOMDON . BIZ אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצ ע י , לרבות צילומים הקלטות , העתקות , קבצי מחשב או כל אמצעי אלקטרוני או מכני כלשהו , ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהוצאת לומדון .

הוצאת לומדון - תבור כלכלה ופיננסים בע"מ בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר