רשימות הקיצורים

עמוד:11

רשימות הקיצורים מקרא בר' בראשית יוד יחזקאל תה' תהלים שמ' שמות הו' הושע מש' משלי וי' ויקרא יואל יואל איוב איוב במ' במדבר עמ' עמוס שה"ש שיר השירים רב' דברים ער עובדיה רות רות יה' יהושע יונה יונה איכה איכה שופ' שופטים מי' מיכה קה' קהלת שמ"א שמואל א' נח' נחום אס' אסתר שמ"ב שמואל ב' חב' חבקוק דנ' דניאל מל"א מלכים א' צפ' צפניה עז' עזרא מל"ב מלכים ב' חגי חגי נחמי נחמיה יש' ישעיה זכ' זכריה דה"א דברי הימים א יר' ירמיה מל' מלאכי דה"ב דברי הימים ב קיצורי שמות המסכתות של משנה ותלמוד — ברשימות הקיצורים שבראש חלק א ספרים ומאמרים ברשימה זו צוינו ספרים ומאמרים שהוזכרו בהערות כמה פעמים . פירסומים שהוזכרו פעם או פעמיים בלבד צוינו בגוף ההערות במלואם . אברבנאל , פירושיו יצחק אברבנאל , פירוש על התורה : בראשית-דברים , לתורה ולנביאים ירושלים תשל"ט ; על נביאים ראשונים , ירושלים תשט"ו ; על נביאים אחרונים ( ישעיה-יחזקאל , ( ירושלים תשט"ז ; על נביאים וכתובים ( תרי עשר , דניאל ועוד , ( תל אביב תש"ך אייספלדט , O . Eissfeldt , Einleitung in das AT , Tubingen 1964 Einleitung

מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר