תוכן העניינים

עמוד:10

פרק ג : החיבור הדבטררנומיסטי : מקורותיו וזמנו 185 החיבור הדבטרונומיסטי והפרשה הדבטרונומית הראשונה 191 מקורותיו של החיבור הדבטרונומיסטי וזיקתם למקורות התורה 206 החיבור הדבטרונומיסטי וספרי דברי הימים למלכי יהודה ולמלכי ישראל 220 זמן עשייתו של החיבור הדבטרונומיסטי ומקום עשייתו 230 העריכה הדבטרונומיסטית והעדויות על הירידה למצרים 237 העריכה הדבטרונומיסטית של נבואות ירמיהו : מקומה וזמנה 243 פרק ד : החיבור הדבטרונומיסטי כשלב ראשון של איסוף קאנוני 253 הטענות לשתי עריכות דבטרונומיסטיות — ושובריהן 256 עוד טענות לשתי עריכות דבטרונומיסטיות — ושובריהן 264 מטרתו של החיבור הדבטרונומיסטי — מהי ? 274 מטרותיו של החיבור הדבטרונומיסטי 283 החיבור הדבטרונומיסטי באיסוף קאנוני ראשון וההפרדה בין תורה לספרים שלאחריה 290 מפתחות 301 מפתח עניינים ואישים 303 מפתח מקורות 322

מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר