האסופה המקראית תהליכי הגיבוש עד סוף ימי בית שני ושינויי הצורה עד מוצאי ימי הביניים

עמוד:8

אליהן בחקר מלאכת הסופר והספר בעת העתיקה . במקומות כאלה משולבות ההכרות , במובלע אם לא בהפניות מפורשות , בגוף הדיון והשיקולים המוצעים מושתתים עליהן . אמר הרמב"ם בהקדמת שמונה פרקים : 'שמע האמת ממי שאמרו . ' ואמר ר' שם טוב פלקירא : 'ראוי לקבל האמת מכל אדם , אפילו שיהיה פחות ממנו , או מעם אחר ... ואין ראוי להביט אל האומר אלא על המאמר' ( ספר המעלות , ברלין תרנ"ד , עמ' . ( 12-11 אלה דברים שכדאי לזוכרם עם העיון בחלק זה של המחקר . ובספר התמר לאבו אפלח הסרקסטי ( מהדורת ג' שלום , ירושלים תרפ"ז , עמ' ( 19 הוא אומר . 'האמת אמת אצל כל הנבראים . ' ירושלים , אדר ב' תשס"ג

מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר