האסופה המקראית תהליכי הגיבוש עד סוף ימי בית שני ושינויי הצורה עד מוצאי ימי הביניים

עמוד:7

הברית הזאת שואבים מחבריו של מקור זה את סמכותם המופלגת . כיוצא בזה , קודם שניתן לי לקבוע את זמן עשייתו של החיבור הדבטרונומיסטי , מקום עשייתו ומטרותיו , היה עלי להוכיח שאץ בחיבור זה יותר מעריכה אחת , לא שתיים וכל שכן לא שלוש , כדעת חוקרים מסוימים . בבדיקת הפתרונות השונים שהוצעו במחקר , לא תמיד ולא בהכרח ראיתי להעדיף את החדש על הישן . יש פירסומים שמקרוב באו ועיקרם רעיונות סרק , או היגררות אחרי אופנה שלא תארך זמן רב , ויש ( גם זה לא בהכרח ) פירסומים ישנים שלא התיישנו והצעותיהם עדיין ראויות לתשומת לב . במקום שראיתי שהצדק עם חוקרים קודמים לא היססתי לקבל את דעתם , אף על פי שלא התמידה במחקר . כך , למשל , הכרתי המלאה היא שצדקו החוקרים שמלפני מרטין נות כשתפסו את מקורות התורה כנמשכים לתוך ספרי נביאים ראשונים — אלא שאמת זו מחייבת תיקון בהגדרה השגורה של טיב המקורות ( ואת התיקון , הנראה לי בלתי נמנע , הצעתי בגוף הדיון . ( במקומות שנצרכתי לטעון נגד דעות מסוימות על מנת להפריכן , השתדלתי שלא לעשות הנחות , לא לעניין ולא לעצמי . כיוונתי את השגותי ישירות אל דברי החוקר הניצב כבר פלוגתא בדרכי , והעמדתי את הוויכוח על מישור אחד , למרות מחיצות הלשון . ברור לי שבשל כך הוכרחתי לפעמים לקיים ויכוח עם דברים שאינם בהשגתו של הקורא עברית . ועם זה , הנני מקווה שלפחות מסרתי את הדעות שכנגד בדיוק מירבי , ככתבן אף שלא כלשונן . כך , למשל , היה עלי לבחון היטב את השקפת נ 1 ת על החיבור הדבטרונומיסטי , שהשפעה מכרעת נודעה לה במחקר המודרני , וגם אנוס הייתי להשיג עליה מבחינות שונות . תקוותי היא שעל כל פנים ניתן לעמדותיו של נ 1 ת ביטוי נכון בדברי . ידיעה מוקדמת כלשהי של כמה מן העניינים שהדיון בחלק זה מתבסס עליהם עשויה להקל על המעיין . כזאת היא שיטת ההפרדה בין המקורות וכיצד היא מושגת . לא היה כאן המקום , וגם לא טעם , לייחד את הדיבור על הסברת השיטה , במיוחד משום שעיקרה נטוע בארבעת החומשים הראשונים ( שבמקצת הם מחוץ לעניין הנדון בחלק זה של המחקר ) וגם משום האופי ההתחלי של לימוד שיטה זו . ומכל מקום מסתבר שעל קורא בעל סברה לא יקשה לעקוב אחר קווי הטיעון , שלי ושל ההשקפות שאני חולק עליהן . בכמה מקומות נסמכתי על כמה מפירסומי האחרים ובמיוחד על ההכרות שהגעתי

מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר