האסופה המקראית תהליכי הגיבוש עד סוף ימי בית שני ושינויי הצורה עד מוצאי ימי הביניים

עמוד:2

Menahem Haran THE BIBLICAL COLLECTION ITS CONSOLIDATION TO THE END OF THE SECOND TEMPLE TIMES AND CHANGES OF FORM TO THE END OF THE MIDDLE AGES יוצא לאור בסיוע הקרן לחקר המקרא מיסודו של ס "ש פרי האוניברסיטה העברית בירושלים מסת"ב ISBN 965-342-864-0 © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק ירושלים ולהוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס , האוניברסיטה העברית , ירושלים תשס"ד סדר ועימוד רבקה רוטפרב נדפס בדפוס 'דף נוי' בע"מ , ירושלים Copyright by The Bialik Institute , Jerusalem and The Hebrew University Magnes Press , Jerusalem 2003 Printed in Israel

מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר