בפתח השיחות

עמוד:8

עד דור שלונסקי וא . צ . גרינברג , ובהן הוארו , ברוח הנחות היסוד בראיית הספרות העברית החדשה שהונחו בי"ב השיחות שלפנינו , בעיות ספרותנו מדור אחד העם וברדיציבסקי ואילך . מסיבות חיצוניות ושינוי התוכניות האוניברסיטאיות , לא היה המשך לשיחות . מכל מקום , בי"ב שיחות אלה הונחו היסודות לתפיסת מהותה ובעיותיה של הספרות העברית החדשה בתקופת התהוותה והתעצמותה . שיחות אלו , שהן בבחינת תורה "שבעל פה , " מצוינות בסגנון אסוציאטיבי ובנויות על מושגי יסוד בחקר הספרות העברית , בעקבות הרצאותיו של הלקין על "צורות וזרמים בספרות העברית החדשה , " שניתנו במשך שנים רבות באוניברסיטה העברית בירושלים . והן מוליכות את הקורא , שיחה אחר שיחה , להבנת התהליכים ההיסטוריים והאמנותיים שבהם נוצרה ספרותנו החדשה , ואותם היא מבטאה ועמהם היא נאבקת מבחינה רעיונית ואמנותית מאז ועד היום . עריכת הספר נעשתה על פי הרשימות שהועברו אלי על ידי פרופי דן מירון בקיץ , 1978 ושנרשמו בשעתן על גבי רשמקול והועתקו תוך כדי האזנה במכונת כתיבה . הרשימות , בשל ההקלטה הגרועה , לקו בהשמטות ובשיבושים רבים . את השיבושים השתדלתי לתקן , אולם בקטעים החסרים העדפתי על פי רוב לא למלא אותם בתוספות "חיצוניות" שלא היו במקור , שלא לפגום באותנטיות של השיחות . ועל כן האחריות להשמטות ולשיבושים אפשריים , וגם לקביעת הכותרות לשיחות , הנני נוטלת על עצמי . לפרופ' דן מירון אני אסירת תודה וחבה לו חוב גדול : הוא שמסר לי את החומר לעריכה , גם טרח לעבור על כתב היד , וליווה את העניין בכל שלבי העריכה וההדפסה במסירות רבה . צפורה כגן

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר