מבוא

עמוד:8

בדבר זמנו ומגמתו של ספר זה . וביחד עם זה חיזק זמירין בהוכחותיו המרובות בדבר אמיתותן של רוב הידיעות על פעולותיהם הדתיות של חזקיהו ויאשיהו שבספר 'דברי הימים' את ההערכה החיובית של הידיעות שב'דברי הימים . ' שמימי צונץ ואילך ראו בו כמעט כל החוקרים ספר בלתי היסטורי , שלשם המג מות הדתיות שלו אסף מחברו לתוך ספרה או גם בדה מלבו , אגדות היסטוריות ונתן אותן בצורה של ידיעות היסטוריות . והעיקר—על ידי הבלטת הצד המדיני גם בפעולתו הדתית של יאשיהו הוארה מלחמתו בבמות באור חדש , ועל ידי הבהרת המצב המדיני באשור' במצרים ובבבל בימיו של יאשיהו נעשית מל חמת מגירו לא רק מובנת אלא גם מחויבת המציאות , אם אפשר לומר כך . ' יאשיהו ותקופתו' של זמירין הוא מחקר מדעי ממדרגה רמה . ועם המדעיות הטהורה שבו הוא כתוב בםיגנון מדעי בהיר ובתר 1 ולמרות החקירות המופשטות והאובייקטיביות הגמורה שלו מורגש בו הדופק של לב לאומי חם . ונוסף על כל אלה : ספרו של זמירין הוא אחד מן המחקרים החדשים של חכמי ישראל הצעירים , שמחלצים אבן אחר אבן מתוך הבניין המלאכותי , שבנו חוקרי המקרא וחוקרי ההיסטוריה הקדומה של ישראל מבית מדרשם של ול האוזן , וינקלר , טורי ורנאן וחבריהם , שכל מגמתם היתה לפסול את הידיעות , שמסרו לנו קדמונינו , מתוך שכלתנות יתרה או מתוך התנגדות ראציונאלים טית לכל מסור ומקובל בספרים דתיים עתיקים . ומפני כל מעלותיו אלו של הספר שלפנינו קיבל זמירין , על פי המלצתם המשותפת של ד"ר מייזלר ופרופ' קלוזנר , בכ"ח בשבט תש"ח , את פרס קלוזנר של עירית תל אביב . ב וכמה גדול הכאב , שחוקר צעיר זה , שנתן תקוות גדולות , שיעשיר את חכמת ישראל בעברית במחקרים מקוריים הרבה , נפל במלחמת השחרור של 'צבא הגנה לישראל' רק ימים מועטים לאחר שהספיק לקבל את מכתבי , שבו הודעתי לו , שניתן לו שלא בנוכחותו פרס קלוזנר של עירית תל אביב בעד 'יאשיהו ותקופתו' שלו . הוא רק הספיק להודות במכתב נלהב על קבלת הפרם . וכשבא המכתב לידי בתלפיות הנצורה לא היה עוד כותב המכתב בחיים ... את שלום זמירין הכרתי רק במשך ארבע שנים , שהיה תלמידי בהיסטוריה של הבית השני ובתולדות הספרות העברית החדשה . שמעתי , שהיה מורה בכנרת ובבית ירח שבגליל התחתון ונתחבב על תלמידיו ועל אבותיהם . כסטודנט הצטיין בשקדנותו ובידיעותיו המרובות , ובאותה שעה גם בענוותנותו הגדולה . בסמינריון להיסטוריה של הבית השני השתתף השתתפות פעילה ,

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר