תוכן העניינים

עמוד:ו

שיעור עשרים ואחד : הנטיה לאליגוריזאציה — המשל והסיפור האליגורי 115 שיעור עשרים ושניים : היסוד ההגותי והיסוד העלילתי בדראמה האליגורית 123 שיעור עשרים ושלושה : מיעוט יסודות דראמאטיים בדראמה העברית 133 חלק רביעי ו התפתחות הסאטירה בתחנה השנייה — גאליציה בתחומי הקיסרות האוסטרו הונגארית 187—145 ( 1850—1810 ) שיעור עשרים וארבעה : התנאים ההיסטוריים החברתיים להתפתחות הסאטירה בספרות ההשכלה 147 שיעור עשרים וחמישה : הסאטירה כסוג ספרותי 152 שיעור עשרים ושישה : לקראת ריאליזם ספרותי — ' מגלה טמיריך לפרל 157 שיעור עשרים ושבעה י מושא הביקורת של 'מגלה טמירין' 168 שיעור עשרים ושמונה : קו של אקטואליזם ב'הצופה לבית ישראל' לארטר 172 שיעור עשרים ותשעה : הלבושים האמנותיים בסאטירות של ארטר 179 שיעור שלושים : ריאליזם ואקטואליזם — פרל וארטר ו דברי סיכום 184 חלק חמישי : התפתחות הרומאן בתחנה השלישית ליטא , פולין , אוקראינה בתחום המושב של הקיסרות הרוסית 239—189 0920—1840 ) שיעור שלושים ואחד : ההתקרבות אל הריאליזם האמנותי 191 שיעור שלושים ושניים : הרומאן כסוג ספרותי 200 שיעור שלושים ושלושה : הרומאן — ראשיתו של הז'אנר 203 שיעור שלושים וארבעה י האמצעים הטכנו אמנותיים של הרומאן 206 שיעור שלושים וחמישה : יסודות הרומאן לאור 'הפואטיקה' לאריסטו 213 שיעור שלושים ושישה ? תשלובת המערכות ברומאן — הפרקים 219 שיעור שלושים ושבעה : על הרומאן הפיקארםקי 221 שיעור שלושים ושמונה : הזכרון האוטוביוגראפי של המספר הרומאניסטאן 226 שיעור שלושים ותשעה : העכבות בהתפתחות הריאליזם האמנותי 228 שיעור ארבעים : האקלים הספרותי על פי התרגומים 233

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר