תוכן העניינים

עמוד:ה

תוכן העניינים ספרות ככוח תרבותי חברתי — ציפורה כגן ט הקדמה 3 חלק ראשון : שורשיה החברתיים והתרבותיים של ספרות ההשכלה 60—7 שיעור ראשון : המשבר הרוחני התרבותי בעת החדשה 9 שיעור שני : ההתרחבויות הדימוגראפית , הגיאוגראפית והכלכלית 14 שיעור שלישי : תנועת ההשכלה וספרות ההשכלה 19 שיעור רביעי : הספרות העברית החדשה על פי תחנותיה הגיאוגראפיות 22 שיעור חמישי : הומאניזם הומוצנטרי — יסוד חדש 28 שיעור שישי : החלוקה לתקופות ולזרמים בספרות ההשכלה 32 שיעור שביעי : הקלאסיציזם 35 שיעור שמיני : הרומאנטיזם 39 שיעור תשיעי : הריאליזם 44 שיעור עשירי : הנאטוראליזם 46 שיעור אחד עשר : אקלקטיזם של זרמים ספרותיים בספרות ההשכלה 48 שיעור שנים עשר : שירה ופרוזה בספרות ההשכלה 55 חלק שני : הליריקה בספרות ההשכלה 102—61 שיעור שלושה עשר : טענות הביקורת כנגד הליריקה בתקופת ההשכלה 63 שיעור ארבעה עשר : הנושא המושגי והסיטואציה החווייתית 68 שיעור חמישה עשר : פרסונאליזם ואינדיבידואליזם 82 שיעור שישה עשר : אמת סטאטית ואמת דינאמית 86 שיעור שבעה עשר : ציוריות נדושה וציוריות דינאמית 94 שיעור שמונה עשר : תחיית הלשון העברית בשירת ההשכלה 100 חלק שלישי : התפתחות הסיפורת בתחנה הראשונה — איטליה , הולאנד וגרמניה 144—103 ( 1810—1727 ) שיעור תשעה עשר : העדר הכרה חברתית היסטורית 105 שיעור עשרים : האידיאליזציה של הגיבור על פי 'שירי תפארת' לווייזל 110

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר