ההשמדה בראי הבדייה הספרותית: היסטוריה והצגתה ברומן

עמוד:4

Charlotte Wardi LE GENOCIDE DANS LA FICTION ROMANESQUE HISTOIRE ET REPRESENTATION editer aux © Presses Universitaires de France ( Collectione Ecriture ) , 1986 הספר יצא לאור בעזרתה האדיבה של קרן עמו"סהקרן לעידוד מלומדים וסופרים שליד בית נשיא המדינה מסת"ב ISBN 965-342-828-4 כל הזכויות שמורות למוסד כיאליק ירושלים תשס"ב סדר ועימור : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בדפוס גרפית בע"מ , ירושלים Copyright by the Bialik Institute , Jerusalem 2001 Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר