משבר ההוראה: מקורות, תהליכים ופתרונות

עמוד:13

שנחסכים בהכשרה מועברים לתשלום משכורות גבוהות לבוגריהן . אלה נושרים מהמקצוע בשיעור ניכר , ובכך גורמים לתופעת "הדלת המסתובבת , " הגובה מחיר המתבטא בהגבלת יכולת בתי הספר לגבש את סגל המורים , לפתח את צוות המורים מבחינה מקצועית ולקדם שינויים ארוכי טווח . נשירה זו אינה נתפסת בדרך כלל כמדד בעייתי בעיני מקבלי החלטות , שכן המיקוד בהישגים לימודיים של התלמידים בטווח הקצר הופך להיות המדד המרכזי . אם כן , הכנסת תכניות חלופיות אינה מבוססת על בדיקת עלות-תועלת רבת-משתנים . . 3 מדיניות שכר ועונש ( שכר דיפרנציאלי למורים ) א . תשלום לפי תוצר merit pay ) או - ( performance-based pay הרעיון הוא לתת תגמול דיפרנציאלי למורים על פי הישגי תלמידיהם . נושא זה שנוי במחלוקת מבחינה מהותית ( האם איכות ההוראה יכולה להימדד על פי הישגים לימודיים מדידים בלבד . (? המחקר מראה כי מורים צעירים מדור ¥ -ה פתוחים לרעיון , אבל מטילים ספק אשר לשימוש בתוצאות של מבחני הישגים סטנדרטיים למדידת הביצועים שלהם . ( Coggshall etal ., 2009 ) כמו כן , אין בידינו מחקר התומך ביעילות המדינות של שכר דיפרנציאלי על פי תפוקות ההוראה . ( Johnson & Kardos , 2008 ) בישראל עלה הרעיון בוועדת דברת גם לאור הניסוי המעניין של ארגון המורים "עוז לתמורה . " ובכל זאת , לא נעשה שימוש מושכל בניסיון המוצלח שהצטבר בארגון כנראה משום שעלותו הבהילה את מקבלי ההחלטות . יש לשים לב לכך שמדיניות השכר הדיפרנציאלי מעצימה את המיקוד בתכנית הלימודים , בהוראה , בתהליכי ההערכה ובכל רכיב הניתן למדידה . ב . "המרוץ לצמרת" - ( race to the top ) לאחר אימוץ התפיסה "כי לכל ילד מגיע יותר , " ייתכן שבקרוב נאמץ כאן גם את "המרוץ לצמרת . " על פי מדיניות זו , הנהוגה בארצות הברית , מעניקים תמריצים לתכניות הכשרה ולבתי ספר מצליחים , ואילו קונסים את אלה שאינם עומדים

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר