משבר ההוראה: מקורות, תהליכים ופתרונות

עמוד:12

גבוהה עד שלא ניתן לאפיין מתי לתכנית חלופית נודעות תוצאות חיוביות . כלומר יש הרבה סוגים של תכניות חלופיות כמו שיש סוגים שונים של תכניות מסורתיות , ואין די מחקר להעריך את הערך המוסף של כל קבוצה . ככלל , נראה שאין לדון ב"מסורתי" מול "חלופי , " אלא יש לבדוק כל תכנית בפני עצמה על ייחודיה ועל מאפייניה . תמונת מחקר זו מעלה כי יש להיזהר מנהירה אחר פתרון התכניות החלופיות בארץ . כל זאת לאור שני מהלכים חשובים של רגולציה הנערכים במקביל , תהליכים שהם מבוססי מחקר : הרפורמה הקוריקולרית בהכשרה להוראה המסורתית ( ההתאמה למתווים החדשים ;( וההכשרה ברמת M . Teach-n בקידומה של הנהלת משרד החינוך . ב . פגיעה אפשרית במעמד מקצוע ההוראה - לכל פרופסיה ישנו תהליך הכשרה המתחייב כתנאי לכניסה לעבודה ולרישוי לעסוק בה . הכנסת תכניות המאפשרות להתחיל לעסוק בהוראה לאחר הכשרה מועטת וללמוד את "השאר" תוך כדי עבודה , מערערות על תהליך פרופסיונלי זה . לא ברור היכן "לחתוך " את ההכשרה הראשונית ועד כמה אפשר לצמצם אותה . כאמור לעיל , המתווים החדשים בהכשרה להוראה מאפשרים ארבעה נתיבי לימוד בהכשרה , אבל מחייבים לסיים את ההכשרה הראשונית , השלב שלפני הכניסה לעבודה ( ה— pre , ( service שכן בשלבי הכניסה מצפים למורה המתחיל ההתמחות והליווי בקליטה ( שנים א' ו-ב . ( ' הטשטוש אפוא עלול לפגוע בטווח הרחוק בתדמית הציבורית של המקצוע , ( Ravitch , 2007 ) ובכך עלול להגביר עוד יותר את המחסור הצפוי במורים . יש להדגיש שבפועל התכניות החלופיות מספקות מעט מורים למערכת . בארצות הברית הן מספקות בשנה פחות מ- 10 , 000 מורים מתוך Duncan , ) 220 , 000 . ( 2009 , October 22 ג . תופעת "הדלת המסתובבת" בבתי הספר - דאי ואחרים Dai et al ., ) ( 2007 טוענים שתכניות ההכשרה החלופיות זולות בעיקר משום שרכיב הפדגוגיה וההתנסות המעשית בהן מצומצם , והמשאבים

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר