משבר ההוראה: מקורות, תהליכים ופתרונות

עמוד:11

של ההכשרה מתבצע תוך כדי עבודה בשדה בתמיכה אינטנסיבית של מורים חונכים ובמקביל התנסות מעשית המלווה על ידי מוסד ההכשרה . תכניות אלו , שנועדו למלא במהירות את השורות , עשויות להיות מפתות הן למועמדים והן למקבלי החלטות . ישנן שלוש בעיות הכרוכות בתהליך טשטוש זה , שבו מועלות "תכניות חלופיות , " כלומר תכניות קצרות המאפשרות כניסה לעבודה לאחר הכשרה מצומצמת או חלקית : א . ההחלטות המתקבלות בהקשר של תכניות חלופיות אינן מתבססות בדרך כלל על ממצאי מחקר - אמנם ישנה ביקורת רבה גם על חוסר מחקר מספק הקשור בתכניות מסורתיות ( Wilson & Tamir , 2008 ) ועל כך שלא כל תכניות ההכשרה "עושות עבודה טובה" Duncan , ) , ( 2009 , October 22 ; Sanchez , 2009 ; Wilson & Tamir , 2008 בה בעת נודעים לכך גם יתרונות , כפי שמצוטט שר החינוך של ארצות הברית בהקשר של תכניות הכשרה במסגרות אקדמיות ( יש לציין כי בארצות הברית כמעט ואין הכשרה להוראה שאיננה במסגרת אוניברסיטאית , ולכן האוניברסיטה נתפסת כמוסד אקדמי ממוסד ואינה עומדת בהשוואה למכללה : ( ... unlike independent alternative certification programs , university-based teacher preparation programs have unique advantages — they are financially self-sustaining , have math and science departments on campus to assist in specialized training , they can provide rich content knowledge in the liberal arts , and they are in a position to research and test what works to improve . student learning ( Duncan , 2009 , October 22 ) במחקר שפרסמו לאחרונה האמפרי ואחרים Humphrey et al ., ) ( 2008 נעשה ניסיון לבדוק את המאפיינים של תכניות הכשרה חלופיות יעילות . נמצא שהשונות בתוך התכניות וביניהן היא כה

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר