משבר ההוראה: מקורות, תהליכים ופתרונות

עמוד:10

( pre-service ) ומה לפיתוח מקצועי ?( professional development ) מהן הציפיות ממורה מתחיל לאור החשיבות העולה של שלב הכניסה לעבודה ושל התפתחות מקצועית מתמשכת ? בארץ דנים בסוגיה זו בכמה היבטים , לדוגמה : המתווים החדשים בהכשרה להוראה ( מל"ג , ( 2006 מכירים בכך שלא ניתן להקנות את מכלול הידע והכלים הנדרשים להוראה בשלב ההכשרה הראשונית . הכרה זו באה לידי ביטוי בצמצום היקף הלימודים בהכשרה הראשונית ובמיקודה בשישה תחומי ליבה . רפורמת "אופק חדש" מטפלת הן בשלבי הכניסה לעבודה של המורה המתחיל והן בהתפתחות המקצועית שלו . מחקרים חדשים ( היישריק וריינגולד , ; 2009 כפיר , Fresko et ; 2009 ( al ., 2009 מצביעים על כיוונים למיפוי למידת מורים על פני הרצף ועל חשיבות ההכשרה והפיתוח המקצועי למסוגלות המקצועית שלהם . . 2 טשטוש גובר והולך בין תכניות מסורתיות לתכניות חלופיות בשל המחסור הגובר במורים ( בעיית כמות הפונים להכשרה להוראה ) והצורך המתעצם במורים טובים ( בעיית איכות הפונים להכשרה להוראה ) גוברים הניסיונות להביא להכשרת מורים אנשים טובים לזמן קצוב ולהכשירם בזמן קצר . בישראל ישנן תכניות מואצות שונות , כגון תכניות למצוינים ולאקדמאים איכותיים , אולם כולן מתקיימות במוסדות אקדמיים המכשירים מורים , והן מקיפות את כלל תכנית ההכשרה הנדרשת . במסגרת המתווים החדשים בהכשרה להוראה מתאפשר ערוץ הכשרה מואץ לאוכלוסיות נבחרות ואיכותיות , אולם בכל מקרה הדרישה היא לתכנית לימודים מלאה , שמסתיימת טרם הכניסה לעבודה . קבוצות חדשות של הכשרת אקדמאים איכותיים להוראה במתמטיקה ובמדעים עומדות בתנאים אלה . נוסף על כך , מדברים כיום גם על חלופות שבהן השלב הראשון בהכשרה מתבצע לפני הכניסה לעבודה . חלקה השני

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר