משבר ההוראה: מקורות, תהליכים ופתרונות

עמוד:9

הכוחות הפוליטיים והכלכליים הפכו את העולם לגלובלי . השיח במדינות OECD-n הוא כזה המשקף מאבקי כוח בין שחקנים שונים וסדר יום כלכלי הממוקד במדידת תפוקות ההוראה לעומת עלויות ההכשרה . השחקנים הפעילים כארץ במגרש זה הם משרד החינוך , משרד האוצר , משרד התמ"ת , המל"ג , ארגונים גדולים כמו הג'וינט והסוכנות היהודית , קרנות פרטיות ( כמו יד הנדיב , ( 1 VN-1 התאגדויות כמו "הכול חינוך" ועוד . על פי נקודת מבט זו , אשר הפכה לדומיננטית בשיח בנושא ההוראה והכשרת המורים , אציע פתרונות בהמשך . התהליכים המלחים את המשבר מתוך מגוון גדול של תהליכים , שמתרחשים בעשור האחרון סביב משבר זה , נתמקד בשלושה מרכזיים : סוגיית רצף ההתפתחות המקצועית של המורה ; הטשטוש הגובר בין תכניות מסורתיות לחלופיות ; ושכר דיפרנציאלי למורים . . 1 סוגיית הרצף בהתפתחות המקצועית של המורה כיוון שברור כיום שלא ניתן ללמוד בהכשרה את כל מה שנדרש ממורה מתחיל במהלך עבודתו , עולות השאלות : מה מתאים להכשרה ראשונית

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר