משבר ההוראה: מקורות, תהליכים ופתרונות

עמוד:8

אשר בהקשר גלובלי מצביעה על בעיה חמורה המתעצמת בשני העשורים האחרונים . בספרנו מוצעים גם מגוון תהליכים מתקנים להתמודד בארץ עם המשבר . במאמר זה לא אחזור על דברים הכתובים בספר אלא אפתח אותם תוך כדי התמקדות בחלקו השלישי של הספר - הפתרונות . מקורות המשבר בפרק הפותח את הספר ( אריאב , ( 2008 מוצג ניתוח מפורט של מקורות המשבר משלוש נקודות מבט . היום הייתי מוסיפה נקודת מבט נוספת על בסיס הספר העוסק במחקר נהגשרת מורים , שתת-הכותרת שלו היא : שאלות מתמשכות בהקשרים משתנים . ( Cochran-Smith et al ., 2008 )

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר