דבר מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה

עמוד:10

מקבלים דווקא את הכיתות הקשות ביותר , בשעות הקשות ביותר , בתנאי למידה קשים ביותר , תנאים שהוותיקים כבר אינם מוכנים לקבל . אגף התמחות וכניסה להוראה יצר ומיסד תפקיד חדש במערכת החינוך : חונך . מדובר במורה חונך / גננת חונכת , שהם עמיתים מסגל ההוראה במערכת שבה מועסק המתמחה , שתפקידם לתמוך בו בשלב היקלטותו במערכת החינוך ולאפשר לו להתפתח מבחינה מקצועית באמצעות שיח חונכות שבועי רציף . מסקר שביעות רצון שנערך בקרב המתמחים בשנת 2008 עולה , כי השיח עם החונך משמעותי מאוד ומשפר את שיווי המשקל בין האמונות של המתמחה והחשיבה שלו על ההוראה לבין הניסיון בהוראה בפועל , הכישלונות והאתגרים בשנה הראשונה . החונכות השבועית האישית מותאמת לצורכי המתמחה , ונעה ממצב של פעילות פרו-אקטיבית בתחילה למצב של עמיתות ושל יחסי גומלין הדדיים מקצועיים בהמשך . עם פרסום המתווה של "אופק חדש" גובש גם תפקיד המלווה של המורים החדשים בשנתיים שלאחר ההתמחות . עמיתות מקצועית היא משאב שאפשר להיסמך עליו כדי לתמוך ולחזק למידה של מורים מתחילים . בתכנון תכניות של קליטה נכונה ופיתוח מקצועי של מתמחים ומורים מתחילים חשוב להקדיש תשומת לב להכשרת חונכים ומלווים . לחונכות יש השפעה על התרבות הבית ספרית בקרב צוות המורים , מבחינת נכונותם להתייחס להעצמה הדדית של מורים חדשים וותיקים . במהלך השנים נפתחו קורסים להכשרת חונכים , שכן החונכות למתמחים נתפסת כתפקיד חשוב בהתמקצעות של המורים ומחייבת הכשרה מיוחדת . " מורה טוב" הוא תנאי הכרחי אך לא מספיק כדי להיות "חונך טוב . " לכן נדרשת הכשרה של ממש . בכל שנה נפתחים עשרות קורסים במכללות האקדמיות לחינוך ובאוניברסיטאות , המכשירים מאות חונכים לתפקיד משמעותי זה . כמו כן נפתחו בכל המכללות האקדמיות לחינוך ובמחלקות להכשרת מורים באוניברסיטאות סדנאות שבועיות לאורך השנה למתמחים בהוראה . הסדנאות מיועדות להעצמת המתמחים באמצעות תמיכה של עמיתים , בליווי איש מקצוע . בסדנאות עולים קשיים , לבטים , תחושות , דילמות , ניסיונות והתמודדויות בשטח . הסדנה מאפשרת להתבונן במתרחש מפרספקטיבה של קבוצת עמיתים מזדהה ומשתתפת , המאפשרת למידה הדדית מניסיונם של אחרים . הסדנה מאפשרת למתמחים לעשות את החיבורים בין התאוריה לבין המעשה . הפניית תשומת הלב של מתמחים ושל מורים מתחילים לתאוריה ולמעשה , למרות היותם

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר