דבר מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה

עמוד:9

דבר מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה מלאת עשור שנים להפעלת חובת ההתמחות בהוראה על כלל הבאים בשערי ההוראה של מערכת החינוך בישראל מחייבת חשיבה רפלקסיבית על התהליכים בשנת ההתמחות ועיון במחקרי חלקי בנושא שנעשו עד כה . למידה על העשייה בשנת ההתמחות , על הקשיים של עובדי ההוראה המתחילים , על החונכות , על תהליכי התמיכה ותהליכי ההערכה , חשובה במיוחד לאור מתווה הפיתוח המקצועי במסגרת "אופק חדש , " הנוגע לשלב הכניסה למקצוע . שלב זה כולל את שנת ההתמחות ואת השנתיים שלאחריה כשלוש שנים מובנות , שהן שלב הכניסה למקצוע ( induction ) בישראל . ההכרה בשלב הכניסה למקצוע כשלב מובחן בהתפתחות המקצועית יצרה דרכים רלוונטיות לפיתוח מקצועי ובהן ליווי אישי וסדנת עמיתים . אופי הכניסה למקצוע משפיע על עתידם של עובדי הוראה ועל המערכת כולה . מהספרות העוסקת בתחום עולה , כי שלב הכניסה למקצוע קובע במידה מכרעת את המשך החיים המקצועיים של עובד ההוראה , את נכונותו להתמדה , את תפיסת תפקידו ואת טיב הגיבוש של זהותו מקצועית . על כן , מתווה ראוי של התפתחות מקצועית וליווי ראוי מאפשרים כניסה טובה למערכת , מעצבים זהות מקצועית , מבנים מחויבות למקצוע וממעיטים נשירה של עובדי הוראה איכותיים . הידע שנצבר באגף התמחות וכניסה להוראה בעקבות הפעלת ההתמחות חשף לפנינו ביתר עוצמה את מה שמתואר בהרחבה בספרות לגבי שלב הכניסה למקצוע . ההתמחות העלתה אל פני השטח את המורכבות של מקצוע ההוראה ובייחוד את המורכבות הנוגעת לבאים בשערי ההוראה . מחד גיסא - המשימה : הוראת תחומי הדעת , הבנת צורכי התלמידים , הנהגת הכיתה , ביצוע משימות הערכה , העבודה עם ההורים , הבנת בית הספר כארגון , השתתפות בקהילת עמיתים , הבנת העצמי של המורה , שימוש בחשיבה רפלקסיבית , מכוונות למחקר העשייה החינוכית ועוד . מאידך גיסא - הקשיים : חוסר הניסיון בהכרת תכניות הלימודים ודרכי הוראתן , בעיות משמעת ותחושת ניכור מצד תלמידים , חוסר מיומנות בביצוע תהליכי הערכה , ביקורתיות-יתר מצד הורים , פגמים בתהליכי החיברות בארגון , חוסר קולגיאליות בתרבות הבית ספרית , תחושת תסכול מהבחירה במקצוע וקשיים בהפרדת תחושת הפגיעות בין "אני" לבין "מקצועי . " אף שבשלב הכניסה למקצוע ההוראה ראוי להפחית את עומס העבודה של המורה החדש לטובת למידה רפלקסיבית של העשייה ועיבוד הדיסוננס הקוגניטיבי שהמורים המתחילים מתמודדים עמו , בכל זאת עדיין רבים מהם

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר