תוכן העניינים

עמוד:6

שער שלישי : החונכות - נתיב כניסה למתמחים 181 מתח , קונפליקטים ומורכבות בתפקיד החונכות | אורנה שץ-אופנהיינזר 183 חקר סיפורי מקרה בשיטת הג'יקסו כאמצעי להבנת תפקידי חונן ומתמחה | מירי ברק ; ניצה ברנע 201 תרומת החונכות למתמחה בעיני מתמחים מהמגזר היהודי ומהמגזר הבדווי : היבט רב-תרבותי | אורלי מיכאל ; אביבה אלקלעי 237 מאפייני מתמחים בהוראה בתחום החינוך הגופני : תפיסה עצמית ופרשנות של מורים חונכים לחינוך גופני | אלה שובל ; אילנה ארליך 267 על הכותבים 301 I Abstracts of papers

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר