פסיכואנליזה ארגונית ללא ספה

עמוד:9

ג . אירוע של התמודדות עם ההנהלה של הכנס ; ד . קבוצת יישום - חיבור לנושאים בפרספקטיבה שמחוץ לגבולות ההתרחשות בכנס ; חיבור לרצף החיים ; ה . הרצאות ופרקים עיוניים . הכיוון של הכנס לא השתנה לאורך השנים : הכנס חוזר ומתנהל באותה המתכונת ומשתחזרות בו אותן תופעות . הזרם הטוויסטוקאי הצרפתי הוא אולי ה"אדוק " ביותר בעניין זה Trist ) . (& Sofer , 1959 . 2 המסוות הסוציו טכנית . ( sotio-technical systems ) לפי מסורת זו מאבחנים את מה שקורה בארגון בראייה של מערכת המביאה בחשבון בו בזמן ידע פסיכולוגי חברתי והיבטים טכניים , ובעקבות האבחון - מציעים התערבות מקצועית Emery ) . (& Trist , 1969 זוהי מסורת הקושרת מבנה ותהליך . הרעיון הוא שהאבחון ייעשה מתוך ראייה פסיכואנליטית , ואילו שינוי מבנה הארגון ייעשה לא באמצעות התערבויות פסיכולוגיות ופסיכואנליטיות . כיוון החשיבה הוא אמנם פסיכואנליטי , אך ההתערבות מתבצעת דרך המבנה . הזרם הסוציו טכני עבר שינויים רבים . חלק מהמעורבים בנושא אינם פסיכואנליטיקאים ; חלקם מהנדסים העובדים על פי עקרונות של הנדסה ושיפור ארגון . הפעולה באמצעות המבנה ותהליכי העבודה אינה בלעדית לאסכולה הסוציו טכנית . כך , ב 995 ו כתב אליוט ז ' אק מאמר שבו הצהיר שכל שאמר קודם לכן על הגנות ארגוניות ממוסדות וכיוצא באלה - הכול טפל , ומה שחשוב הוא מבנה נכון של ארגון . ( Jaques , 1995 ) בדבריו אלה הוא עשה אידיאליזציה של המבנה , והפך אותו לפנטזמה . הוא הפך אותו לאידיאל ארגוני . מגישתו המעודכנת ניתן להסיק שאם הארכיטקטורה נכונה , תיעלמנה החרדות המפריעות לבני האדם . . 3 מסורת ויניקוט pnbr 1 ( Winnicott ) : i > > mr קבוצה רעיונית היושבת בתווך , בין שתי המסורות הקודמות . המושגים המרכזיים שאנשי אסכולה זו משתמשים בהם הם . Transitional Object , Transitional Time , Transitional Space זוהי יצירה של סביבת מעבר באזור הדמדומים שבין מציאות לדמיון , מרחב המחולל אירוע חברתי ואירוע נפשי כאחת ; עם משמעויות שלא כולן רק ב"כאן ועכשיו . " הטענה היא כי באזור המעבר קורה השינוי המחשבתי והרגשי , ושעל ארגונים לטפח איכויות של אזור כזה במסגרתם . ( Gilles , 2002 ) nbnosn . 4 של קורט לוין : א . ה קטכתס : T התנסות קבוצתית לא מובנית הנעשית בגישה הומניסטית ועל בסיס ידע פסיכולוגי חברתי nr tnn . ( Bradford , Gibb & Benne , 1964 ) לא בוטאה מחויבות מודגשת לפסיכואנליזה , אך בהחלט ניכרת השפעה של רעיונות שפותחו במסגרתה . מושג המפתח של הנמנים על אסכולה זו הוא "כאן ועכשיו . " במושג זה הכוונה היא לא רק להתייחסות למה שקורה בנוסח "כאן ועכשיו אתם אתי" ( כלומר , אם X מספר משהו מבחוץ דווקא כאן ועכשיו , בודקים את משמעות הדבר ב '' כאן " וב " עכשיו . (" הכוונה היא גם לכך שדיבור על משהו מבחוץ נחשב לבריחה . לפי אנשי האסכולה הזאת הטכניקה דורשת להתמקד רק במידי , במה שמתרחש כאן ועכשיו . ב . - Learning Experience התנסויות מובנות ומובנות למחצה , המשמשות כמקור ללמידה ולהכללה אישית וארגונית .

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר