תוכן העניינים

עמוד:5

בפתח הדברים במשך השנים התפתחה חשיבה עיונית ונצבר ידע ניכר לגבי הקשר בין הפסיכואנליזה לבין תהליכים המתרחשים במסגרת קבוצה וארגון . זאת הן בתיאוריה , הן בלמידה קבוצתית-התנסותית והן ביישום לגבי עבודת הייעוץ הארגוני . למסורת טוויסטוק , כפי שהתפתחה בעיקרה באנגליה לאחר מלחמת העולם השנייה , היה תפקיד מרכזי בהקשר זה . מסורת טוויסטוק נקראת כך על שם מרכז לונדוני המשלב במסגרתו טיפול , ייעוץ ומחקר בהיבטים שונים של יחסי אנוש , על יסוד מחויבות לפסיכואנליזה . הגישה הובאה לישראל בשנות השישים של המאה הקודמת , והיה לה משקל ניכר ביחס להתפתחות המקומית בפרופסיות של יחסי הסיוע בזיקתן לקבוצות ולארגונים . החוברת הנוכחית מכנסת יחד שבעה מאמרים שנכתבו ביוזמה משותפת של ארבעה גופים העוסקים בישראל בקידום עבודה ארגונית בזיקה לפסיכואנליזה : "צפנת " - מכון למחקר , פיתוח וייעוץ ארגוני ; " אפק" - ארגון פרט קבוצה ; "חושב " - חקר חידושים ושינויים בחברה ; ו " בסוד שיח " - עמותה לקידום דיאלוג בין קבוצות עימות בחברה הישראלית . חלק מהמאמרים מתמקדים במתודולוגיה ספציפית המזוהה עם מסורת טוויסטוק : כנסים אינטנסיביים שביסודם למידה מתוך התנסות , בזיקה לרעיונות שפותחו בפסיכואנליזה במסגרת האסכולה של יחסי אובייקט . חלק אחר מהמאמרים עוסקים בהיבטים שונים של קיום עבודה ייעוצית , הנחייתית והכשרתית בזיקה לפסיכואנליזה . תקצירי המאמרים הוצגו ונידונו בכנס שנתי ראשון בנושא , שהתקיים ב 7 בינואר . 2004 תודה לדר ' ברוס אופנהיימר , פרופ ' יגאל גינת , גב' רותי דואק ומר אנדרי שינברג , שהיו יחד אתי חברי הוועדה שארגנה את הכנס , הנחו את הכותבים וגם קראו את הטיוטות הראשונות של המאמרים שהוגשו . אני מקווה שיש באסופה זו כדי ללמד על כוחה של מסורת טוויסטוק ועל הרלוונטיות שלה לישראל , אך גם על ההתפתחות וההתחדשות הנחוצות ביחס אליה , כאות של עיסוק ברעיונות שיש להם חיים . קריאה מחכימה ! ' " . * * " >

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר