תוכן העניינים

עמוד:4

אל הקוראים והכותבים כתב העת אנליזה ארג 1 נית מתוכנן לצאת פעמיים מדי שנה . המערכת תשמח לפרסם מאמרים העונים על הדרישות הבאות : ~ S מאמרים המיועדים להוסיף לידע בתחום הארגוני — בייחוד בקשר לתיאוריה הפסיכואנליטית — ובבירור הזיקות שבין תרבות , ארגונים וייעוץ ; ? מאמרים שיש בהם סיכום ביקורתי של נושא או הבעת עמדה לגביו ; ? תיאורי מקרה , הכוללים דיווח על עבודה שנעשתה , מלווים בדיון ובקישור לתיאוריה ; 0 דיווחים קצרים על מחקרים ועל עבודות תיאורטיות שראוי להביאם לתשומת לב הקוראים ; ז ~ דיון בסוגיות אקטואליות , תוך הבעת עמדות ודעות הנוגעות לתחומי העניין של אנליזה ארגונית ; ה תגובות של קוראים למאמרים שהתפרסמו בגיליונות קודמים ; [ 1 ביקורת על ספרים הנוגעים לתחומי העניין של אנליזה ארגונית . הנחיות למסירת מאמרים לפרסום O על המחבר להגיש את כתב היד מודפס ברווח כפול , וככל שניתן — בליווי דיסקס ובו ה 0 קסס המוצע לפרסום . 1 בדרך כלל יתקבלו מאמרים שאינם מכילים יותר מ 4 , 000 מילים . ה שמות מחברים לועזיים הנזכרים בגוף הסקסס "כתבו בתעתיק עברי ; ובסוגריים "כתבו שמות אלה בלועזית , וכן שנת הפרסום . ס רשימת המקורות בסוף המאמר תיערך בהתאם לכללים המקובלים : הרשימה לפי הא"ב של שמות המחברים ( עברית לפני לועזית ;( לגבי כל פריס יש לציין את שם המשפחה של המחבר , ראשי התיבות של שמו הפרסי , שנת הפרסום ( בסוגריים , ( שם המאמר , שם הספר או כתב העת ( נ 0 וי , ( italics — מספר הכרך ומספרי העמודים ; במקרה של ספר יש לציין את שם המו"ל ואת מקום ההוצאה . ה יש לציין אם המאמר הנשלח לאנליזה ארגונית מוצע לפרסום גם בכתב עת נוסף או במקום אחר , תוך אזכור הפרסים הנחוצים . המערכת אינה מחזירה כתבי יד . כתובת המערכת : ת"ד , 851 5 ירושלים 91083 ( עבור "אנליזה ( "ארגונית

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר