חרדות של ארגונים או חרדות של אנשים בארגון: קריאה ביקורתית במאמר קלאסי העוסק בפסיכואנליזה של ארגונים

עמוד:10

ב . משנות השלושים של המאה העשרים ועד מלחמת העולם השנייה בשנות השלושים חל שינוי מהותי בתפישה של הקליניקה ובצורת הניהול שלה . די לסמן את גלי ההדף של המיתון הגדול של 1929 ואת תוצאותיו הכלכליות והחברתיות ההרסניות גם בבריטניה . לא פחות מכך , השפיעה על הקליניקה עלייתו של דור צעיר של אנשי מקצוע בתחומים השונים של רפואה , פסיכיאטריה , פסיכואנליזה ומדעי החברה . אלה גם השנים שבהן אנגליה , ובמיוחד לונדון , נפתחו במלוא העוצמה להשפעה של הפסיכואנליטיקאים המהגרים אשר הגיעו ממרכז אירופה וממזרחה - זיגמונד פרויד ( Freud ) ובתו אנה פרויד בראשם - והמפגש שלהם עם מהגרים מדור קודם , כמו מלאני קליין . ( Klein ) ההשפעות החדשות הללו הובילו לעליית מעמדן של תורות טיפול פסיכודינמיות ולאימוצן . ג . תקופת מלחמת העולם השנייה בתקופה זו התרחש שינוי פרדיגמה במקומה של הפסיכיאטריה בבריטניה , שינוי שהיה בגדר קפיצת דרך . קהילת הפסיכיאטרים בביריטניה הפכה לתומכת אקטיבית במאמצי המלחמה . בתקופה זו המשיכה השפעתם של המכון ושל הקליניקה להתגבר . אנשי טוויסטוק היו חבורה מחוברת והדוקה ; הם דגלו בנוכחות של הפסיכיאטר כיועץ ממש לצדו של המפקד , ולא בנוכחות שלו בבתי חולים בעמדת המתנה לבואם של הנפגעים . באותה תקופה הייתה פריחה אדירה של פעילות מגוונת מאוד : משיטות חדשניות לגיוס קצינים ולהגדלת שיעור הקצינים בקרב המתגייסים ועד לניסוי המפורסם באגף השיקום שבבית החולים ' נורתפילד . ' רוב החידושים הללו החלו כיוזמות מקומיות , ' פיילוט ; ' היוזמות שתוצאותיהן היו חיוביות יושמו במקומות נוספים בבריטניה , ושמן נישא למרחקים . ד . לאחר תקופת מלחמת העולם השנייה בתקופה זו , לאחר תהליכי ההתפוררות של המבנה הארגוני הישן , הוקם טוויסטוק מחדש ומוסדו יחסים חדשים בין הקליניקה למכון . אלה נעשו הכרחיים לאור כינונה הצפוי של מערכת בריאות ממלכתית , שהכתיבה כללי פעולה חדשים בתכלית . המכון והקליניקה הפכו למקום עבודה קבוע עבור העובדים בהם , ולא עוד מקום להתמחות או לעבודה בהתנדבות או בהיקף שעות מצומצם בלבד . שלב זה כונה אז , מסיבות מובנות , ' מבצע פניקס , ' וביון עצמו נטל בו תפקיד מרכזי . מתום המלחמה נערכו במשך תקופה ארוכה פרויקטים שאפתניים בחזית החשיבה הארגונית , הפסיכולוגית והפסיכואנליטית : מחקרים רחבי היקף במפעלי כותנה גדולים בהודו ובמפעל מתכת גדול בבריטניה ( הידוע בשם ה , ( Glacier P roject שם עבדו היועצים עם ההנהלה , עם מנהלי דרג הביניים , עם העובדים ועם ועד העובדים מתוך גישה פסיכואנליטית מובהקת . הפרויקט המפורסם ביותר הוא הפרויקט שעסק בשינוי שיטת הכרייה של פחם באנגליה ( שיטת ( Longwall ובתוצאות החברתיות והאחרות של שינוי זה ; פרויקט זה נדון במאמרם הקלאסי של טריסט ובמפורת' . ( Trist and Bamforth , 1951 ) כפי שראינו , מכון טוויסטוק נולד מתוך אוריינטציה חברתית ואנשיו הגדירו את פועלם , באמצעות הידע המדעי , הרפואי והפסיכולוגי או הפסיכיאטרי , כתורם לחברה בנושאים הקריטיים ביותר : טראומת מלחמת העולם הראשונה ; המשבר הכלכלי ; כלים לסיוע ולחיזוק בריטניה וליכולתה לנצח במלחמת העולם השנייה . כשהקליניקה והמכון נפרדו משפטית וכלכלית זה מזו וזו מזה - בעיקר כדי לאפשר לקליניקה להצטרף כספק מוכר לשירותי הבריאות הממלכתיים -

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר