תוכן העניינים

עמוד:4

אל הקוראים והכותבים כתב העת אנליזה ארגונית יוצא לאור פעמיים בשנה . המערכת תשמח לפרסם מאמרים העונים על הדרישות הללו : › › מאמר שיש בו כדי להוסיף לשדה הידע בתחום הארגוני , בייחוד בזיקה לתאוריה הפסיכואנליטית ובבירור הזיקות שבין תרבות לחברה ובין ארגונים לייעוץ ; › › מאמר שיש בו סיכום של נושא , דיון ביקורתי בנושא או הבעת עמדה עליו ; › › תיאור מקרה ובו דיווח על העבודה שנעשתה , וכן דיון וקישור לתאוריה ; › › דיווח קצר על עבודה תאורטית ועל מחקר שראוי להביאם לידיעת הקוראים ; › › › דיון בסוגיות אקטואליות , ובתוך כך הבעת עמדות ודעות הנוגעות בתחומי העניין של כתב העת ; › › ביקורת על ספר הנוגע בתחומי העניין של כתב העת ; › › תרגומי מאמרים בתחומי התוכן של כתב העת ; › › תגובה למאמר שפורסם באחד הגיליונות הקודמים . הנחיות למסירת מאמרים לפרסום › › יש לצרף מדיה מגנטית שתכיל את המאמר המוצע לפרסום או לשולחו בדואר האלקטרוני לכתובת המערכת . למאמר יש לצרף תקציר בעברית ובאנגלית ופרטים ביוגרפיים על המחבר . › › יש לציין אם המאמר הנשלח לאנליזה ארגונית מוצע לפרסום גם בכתב עת נוסף או בפרסום אחר ( בעברית או בכל שפה אחרת . ( › › תרגומי מאמרים משפה אחרת יתקבלו לפרסום רק אם ילווה אליהם אישור מההוצאה לאור ומהמחבר . › › כותבים המעוניינים לפרסם מפרי עטם באנליזה ארגונית מתבקשים לפנות אל המערכת לשם קבלת הנחיות מפורטות בעניין כתיב , התקנה והכנה לדפוס ורישום ביבליוגרפי . כתובת המערכת : צפנת | ת"ד , 8515 ירושלים 91083 ( לאנליזה ארגונית )

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר