קהילות של פראקסיס

עמוד:11

שלנו : להעמיקן ולהרחיבן , לבחון אותן ולחשוב עליהן מחדש . הפרספקטיבה אינה בלתי מוכרת לנו , אבל יחד עם זאת יש בה כדי להפיץ אור חדש על עולמנו . זו המושג "קהילת פראקסיס " אינו חדש ואינו ישן . יש לו צביון של חידוש וצביון של מחודשת עם הברור והמובן מאליו כאחת ; ואולי שילוב זה הוא המעלה בנו את התוכנות ביותר עבורו . מחדש של תהליך הלמידה של פראקסיס" מורחב המיקוד על העמדה המשתתפת ועל ההשתמעויות הרחבות מנת להבין את תהליך הלמידה ולתמוך בו . המשמעות היא שתהליך הלמידה קשור בהתערות בתוך הקהילה ובתרומה לפעילות בה . המשמעות היא שתהליך הלמידה מוביל לזיקוק הפראקסיס שלהן ולהבטחת דורות של חברים . המשמעות היא שתהליך הלמידה תורם לתחזוק קהילות הפראקסיס המחוברות ובדרך זו הארגון ער לידע הגלום בו , ונעשה יעיל ובעל ערך . זו תהליך הלמידה אינו פעילות נפרדת . אין הוא משהו שאנו עושים כאשר איננו אחר , וגם אינו משהו שאנו מפסיקים לעשות כאשר איננו עושים משהו אחר . יש בחיינו שבהן תהליך הלמידה מתעצם : כאשר מצבים מטלטלים את תחושת המוכרות , ( sense of familiarity כאשר אנו מאותגרים מעבר ליכולתנו להגיב , כאשר אנו חותרים בפרקטיקות חדשות , וכאשר אנו מבקשים לחבור לקהילות חדשות . יש גם עתים שבהן אותנו באופן ברור במצבים שבהם סוגיית הלמידה נעשית בעייתית ודורשת מיקוד מצדנו : אנו נוכחים בשיעורים , משננים , נבחנים , מקבלים תעודות גמר . ויש זמנים בוקעת , והיא בגדר גילוי : כאשר התינוק ממלמל את המלה הראשונה שלו , כאשר פתאומית , כאשר דברים שאומר מישהו מספקים לנו חוליה חסרה , או כאשר סוף בנו כחברים מן המניין בקהילה . ברם המצבים שבהם תהליך הלמידה ממוקד אינם המצבים שבהם אנו לומדים יותר , והם גם אינם המצבים שבהם הלמידה עמוקה יותר . הלמידה שעליהם ניתן להצביע משולים אולי להתפרצויות של הרי געש , החושפות בדקה את העבודה המתמשכת של האדמה . תהליך של למידה הוא משהו שניתן רק להניח התרחש - בין אם אנו רואים אותו ובין אם איננו רואים אותו ; בין אם אנו אוהבים את הוא מתרחש ובין אם איננו אוהבים אותה ; בין אם מה שאנו לומדים הוא חזרה על מה ובין אם הוא בגדר חיפוש אחר דרכים להתנער ממנו . גם כשאיננו מסוגלים ללמוד שמצופה שנלמד במצב נתון , בדרך כלל אנו לומדים משהו אחר במקומו . מאתנו המושג למידה מעלה מיד דימויים של כיתות לימוד , יחידות תרגול , מורים , , שיעורי בית ותרגילים . אולם בחוויה שלנו למידה היא חלק אינטגראלי של חיי היום חלק מהשתתפותנו בקהילות ובארגונים שלנו . הבעיה אינה בכך שאיננו יודעים זאת , שאין לנו דרכים מוסדרות לשוחח על התנסות מוכרת זו . למרות שספר זה מתייחס אל שכל אחד יודע בדרך זו או אחרת , יש ערך רב ליצירת מינוח מובנה שבאמצעותו ניתן

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר