קהילות של פראקסיס

עמוד:8

תיאוריה ויישום יש סוגים רבים של תיאוריות למידה . כל אחת מתיאוריות אלה מדגישה היבטים שונים הלמידה , ולכן כל אחת מהן יעילה ושימושית למטרות אחרות . במידה מסוימת בהדגש משקפים התמקדות מכוונת בפלח של בעיה רב ממדית בתהליך הלמידה , יסודיים יותר בהנחות אודות טבעם של הידע , ( knowledge ) של הידיעה ( היודעים - ( knowers ) וכתוצאה מכך גם אודות ההבדלים ביחס למשמעות של המעוניינים , ההערה הראשונה בסוף מבוא זה מונה מספר תיאוריות , בצירוף סקירה מוקדי התיאוריות . ( התיאוריה החברתית על למידה שאותה אני מציע אינה מהווה תחליף אחרות , המתייחסות להיבטים אחרים של הבעיה . יש לה מערכת השערות ומוקד זו מהווה מישור קוהרנטי של ניתוח , היא מתחמת מסגרת מושגית , וניתן לגזור ממנה של עקרונות , כללים והמלצות להבנה של תהליך הלמידה ולאפשורו . אנסה לתמצת את ההשערות שלי במה שנוגע ליסודות המשמעותיים של ולטבעם של הידע , הידיעה ובעלי הידע . אתחיל בארבעה טיעונים : . 1 אנו יצורים חברתיים . זוהי אמנם אמת טריוויאלית , אך היא גם היבט מרכזי בתהליך . 2 ידע הוא עניין של מיומנות של הערכה ביחס לפעילויות שונות . - כמו לחן מדויקת ללא זיוף , גילוי עובדות מדעיות , תיקון מכונות , כתיבת שירה , חביבות , ילדות , וכדומה . . 3 ידיעה היא עניין של השתתפות בקידומן של פעילויות כאלה , שמשמעה התערות בעולם . . 4 משמעות היא היכולת שלנו לחוות את העולם ולהשתלב בו באופן שיש בו ערך של דבר התפוקה של תהליך הלמידה . הפועל היוצא של ההנחות הללו הוא שהמיקוד העיקרי של התיאוריה שלי הוא בלמידה חברתית . המונח "השתתפות" ( participation ) בהקשר זה מתייחס לא רק לאירועים השתלבות בפעילויות מסוימות עם אנשים מסוימים , אלא לתהליך מקיף יותר : של פעילים בפרקטיקות של קהיליות חברתיות ובתבנית זהויות ביחס לקהילות השתתפות בניהול של מגרש משחקים ( playground ) או בצוות עבודה היא גם סוג וגם צורה של השתייכות . השתתפות כזו מעצבת לא רק את "מה שאנו , "עושים אלא אנחנו , " ובנוסף : את האופן שבו אנו מפרשים את "מה שאנו עושים . " משום כך תיאוריה חברתית על תהליך הלמידה חייבת למזג את הרכיבים השתתפות חברתית כתהליך של למידה ושל ידיעה . תרשים ו 0 . מדגים את הדברים , בהמשך .

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר