תוכן העניינים

עמוד:5

הדברים של "אנליזה ארגונית " הוא גיליון נושא . גיליון זה של כתב העת מתפרסם בו זמנית . המאמרים שכונסו כאן עוסקים בעיקרם במפגש בין יהודים לפלסטינים במקומות . מפגש מסוג זה מעמת זהויות מקצועיות תפקידיות עם זהויות קבוצתיות לאומיות . להימנע מהמפגש בגלל טעינותו , או להפעיל לגביו מנגנוני פיקוח שונים . האם יש גם סיכוי או תקווה ? האם הוא מציע גם למידה , גילוי והתחדשות ? זה עניינו של אוסף הנוכחי . מופיעים מאמרים שונים , בהם בוודאי כאלה שלא יותירו את הקורא שווה נפש . ייתכן , מסויימם אף יעוררו הסתייגות בקהלים שונים . פרסומם של המאמרים תחת קורת גג זו הסכמה לכל מה שנאמר בהם , והוא נעשה ברוח הדיאלוג הרואה ערך גם למתן ביטוי וידיעה , ואף למחלוקות . עם זאת יש במאמרים המובאים כאן ניסיון לתרום להעמקת השקפות שונות הנוגעות לסכסוך היהודי פלסטיני באמצעות המתרחש במקומות העבודה . של התחלה "אנליזה לשיתופי ארגונית פעולה " יוצא נוספים ביוזמה גם משותפת בעתיד . של "צפנת " ו " > . "שתיל קריאה שמחים מעניינת < על כך , !

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר