תוכן העניינים

עמוד:4

כתב העת אנליזה ארגונית מתוכנן לצאת פעמיים מדי שנה . המערכת תשמח לפרסם מאמרים העונים על הדרישות הבאות : ? מאמרים המיועדים להוסיף לשדה הידע בתחום הארגוני , בייחוד בזיקה לתיאוריה ובבירור הזיקות שבין תרבות וחברה , ארגונים וייעוץ ; ס מאמרים שיש בהם סיכום של , Kwn דיון ביקורתי בו או הבעת עמדה לגביו ; ? תיאורי מקרה הכוללים דיווח על עבודה שנעשתה , בלוויית דיון ובקישור לתיאוריה ; ? דיווחים קצרים על מחקרים ועל עבודות תיאורסיות שראוי להביאם לתשומת לב הקוראים ס דיון בסוגיות אקטואליות , תוך הבעת עמדות ודעות הנוגעות לתחומי העניין של אנליזה כ תגובות של קוראים למאמרים שהתפרסמו בגיליונות קודמים ; ? ביקורות על ספרים הנוגעים לתחומי העניין של אנליזה ארגונית . הנחיות למסירת מאמרים לפרסום ? על המחבר להגיש את כתב היד מודפס ברווח כפול , וככל שניתן — גם בליווי דיסק הנוקסט המוצע לפרסום . כ בדרך כלל יתקבלו מאמרים שבהיקפם אינם עולים על 4 , 000 מילים . ? שמות מחברים לועזיים הנזכרים בגוף ה 0 קס 0 "כתבו בתעתיק עברי . במראי המקום " אלה בלועזית , עם שנת הפרסום בסוגריים . ? רשימת המקורות בסוף המאמר תיערך בהתאם לכללים המקובלים : רשימה לפי סדר הא המחברים ( עברית לפני לועזית . ( לגבי כל פריס יש לציין את שם המשפחה של המחבר , של שמו הפרטי , שנת הפרסום ( בסוגריים , ( שם המאמר , שם הספר או כתב העת ( נטוי מספר הכרך ומספרי העמודים . לגבי ספר יש לציין את מקום ההוצאה ואת שם המו"ל . ם על המחבר לצרף פרטים רלבנטיים ( תואר , מקצע , תפקיד , ארגון אליו משתייך ) וכן תקציר ? יש לציין אם המאמר הנשלח לאנליזה ארגונית מוצע לפרסום גם בכתב עת נוסף או תוך אזכור הפרטים הנחוצים . כתובת המערכת : צפנת | ת"ד , 8515 ירושלים 91083 ( עבור "אנליזה ( "ארגונית

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר