אנליזה ארגונית

עמוד:2

DU שתיל החברתיים בישראל . צפנת ד , 851 5 ירושלים 91083 | 02-6782887 : פק 02-6791 555 : ' 0 E-mail : zofnat @ netvision . net

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר