הקדמה

עמוד:5

ספרו היחיד שנכתב בעברית , בנין אומה או תיקון חברה , עוסק באידאולוגיה ובמעש של תנועת העבודה בתקופת היישוב ולאחר קום המדינה . בספר טוען שטרנהל שתנועת העבודה הארץ ישראלית מעולם לא ניסתה ' לתקן חברה , ' קרי ליצור חברה שוויונית הדואגת לרווחת הפרט מתוך הכרה אידאולוגית ' סוציאל–דמוקרטית' בזכויותיו . תנועת העבודה , שמניע אותה אידאולוגית ' סוציאליזם לאומי , ' הציבה לעצמה את המטרה של ' בניין אומה . ' היא השתמשה בסוציאליזם כמיתוס מגייס שקהה ברגע שהתייתר הצורך בקיומו . בכל הנושאים הללו נוגע שטרנהל בריאיון המרתק המובא כאן , שנע בין מחקריו לחייו הפרטיים : בהתפתחותה ובפועלה של התנועה הציונית על רקע השיח הלאומי והאירועים באירופה במהלך המאה התשע עשרה ובסופה , ב'בניין האומה' בהתאם לאידאולוגיה ולמעש של תנועת העבודה בעבר , בפעילותו ב'חוג , ' 77 במצבה של מפלגת העבודה בהווה , בהיעדר ' תיקון החברה' מקום המדינה ועד היום ובמשמעויות החברתיות והפוליטיות הנובעות מכך , בסוגיית קיומו או היעדרו של פשיזם בישראל , בשאלות האקטואליות הנוגעות לסכסוך עם הפלסטינים מתוך התייחסות למלחמת תש"ח ולתוצאותיה , בשואה ובדיון הציבורי המתנהל סביבה ובמצב האקדמיה בכלל ומדעי הרוח בפרט . דומה כי אין מתאים מהריאיון המגוון עם שטרנהל , על שלל ניתוחיו האקדמיים , חוויותיו האישיות ודעותיו בענייני דיומא , לשמש כפתח לגיליון השלישי של כתב העת ישראלים .

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר