תוכן העניינים

עמוד:ה

תוכן העניינים בפתחו של הגיליון השלישי 1 ליאור לביד ויויאן חפיף–דיגמי ריאיון עם פרופ' זאב שטרנהל 3 אמיר פלג תהלה ( דרמון ) מלכה מי מכיר , מי יודע ? – מחיפושי הקרובים באירופה לאחר השואה ועד המדור לחיפוש קרובים 47 אלכס לבון מרתף השואה בהר ציון – בין זכירה עממית לזיכרון ממלכתי 71 ערן בוכלצב כתיבה כגאולה : טראומה ופוליטיקה בזיכרונות חייקה גרוסמן 93 עדה גבל ' זרים להם לעולים אלה דרכי חיינו , דרכי החלוץ החרדי' – קיבוץ חפץ חיים בתקופת השואה לנוכח קליטת הניצולים 119

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר