ישראלים כתב עת רב־תחומי לחקר ישראל 3

עמוד:ד

עורך : אמיר פלג מערכת : חנה יבלונקה , ויויאן חפיף–דיגמי , אמיר פלג , אלכס ולדמן , אורן קלמן , ליאור לביד , מוריאל רם עריכת לשון : מורג סגל , נתלי שטיבלמן הגהות : נילי הירט הבאה לדפוס : סמדר רוטמן הגשת מאמרים מערכת ישראלים מפרסמת מאמרים המבוססים על עבודות של תארים מתקדמים או על עבודות סמינר מצטיינות של תואר ראשון העוסקים במדינת ישראל והציונות . המעוניינים להציע מאמרים למערכת מתבקשים לשלוח אותם על פי ההנחיות המופיעות באתר כתב העת : . web . bgu . ac . il / Centers / israelim לאחר תהליך שיפוט יפורסמו המאמרים הנבחרים בכרכים הבאים של ישראלים . מסת"ב 2225-7640 תוכן המאמרים באחריות המחברים ) 2011 כל הזכויות שמורות , תשע"ב למכון בן–גוריון לחקר ישראל והציונות אוניברסיטת בן–גוריון בנגב כתובת המערכת : israelim . bgu @ gmail . com הקריקטורה בעטיפה : שרוליק פותח את 'מזוודת השואה' ומוצא בה זיכרונות קשים מימי מלחמת העולם השנייה צייר הקריקטורה : קריאל גרדוש ( דוש , ( בכיר הקריקטוריסטים הישראלים ויוצרה של הדמות שרוליק עיצוב עטיפה וסדר ממוחשב : ספי עיצוב גרפי , באר–שבע נדפס בישראל

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר