הקדמה

עמוד:10

על מושג מרכזי במחשבתה של עדת המגילות" נדפס כאן לראשונה ויש בו ניסיון לשוב ולעיין במושגים מרכזיים במחשבתה הדתית של עדת המגילות , נושא שבשנים האחרונות מיעטו לעסוק בו . השינויים וההתפתחויות שחלו במחקר קומראן משתקפים בדרך מיוחדת בהשתנות במינוח המשמש במחקרים בתחום זה . בפרסומים הראשונים השתמשו החוקרים במושג "כת" לציין את עדת המגילות , ואף אני נזקקתי לו במאמריי הראשונים . אך בצדק הוטחה בשימוש הזה ביקורת נוקבת , שכן הוא בוחן את המגילות במושג הלקוח מתולדות הכנסיה הנוצרית המאוחרת ; משום כך ממעטים להשתמש בו היום . במאמרים הכלולים כאן נעשה שימוש תכוף בצירופים אחרים לתאר את הקבוצה בעלת המגילות : " עדת , "מגילותה "עדת קומראן" ולעתים "עדת . "היחד אך מטעמי נוחות גרדא נשמר הצירוף המתאר "כיתתי" כנגד "לא כיתתי" - אין הוא מניח קבוצה שהייתה "כת" פורשת במושגים השאולים מתולדות הנצרות . בראשית המחקר ניתנו כינויים שונים לעותקים מהמערה הראשונה והם נזדהו עם החיבורים עצמם . אבל היום , כשידועים שרידיהם של עותקים נוספים מחיבורים אלו שהיו במערה הרביעית ובמערות האחרות , יש להבדיל בין שמות החיבורים לבין כתבי היד שהחיבורים הועתקו בהם . מכיוון שהכינויים שניתנו לעוהקי המגילות ממערה , 1 שהיו ידועות בשנות המחקר הראשונות , נעשו שגורים וידועים , הם יישמרו גם בכרך זה ; הם מצוינים על ידי טור ושורה . למשל , הסימון סרך היחד א , 12 מכוון לטור הראשון , שורה , 12 בעותק של חיבור זה שנמצא במערה הראשונה . ( 1 QS ) והוא הדין לגבי עותקי הודיות ( 1 QH a ) ומגילת המלחמה ( 1 QM ) ממערה זו . עותקי מערה 4 מחיבורים אלו מצוינים רק במספריהם , בשיטה הנוהגת במחקר קומראן . לפי שיטה זו סומנו כל המגילות במספר רץ בכל מערה . המערות סומנו לפי מספריהן 3 Q , 2 Q , 1 Q וכדומה . למשל , הסימון 4 Q 266 3 n 2-5 מציין שורות 2 עד 5 מן הטור השני , שהשתמר בקטע 3 ממגילה מספר 266 ממערה 4 ( זהו עותק של ברית דמשק . ( אם בקטע נתון השתמרו שרידי טור אחד יהיה הסימון כזה : , 4 Q 271 5 13 ופירושו : שורה 13 מקטע 5 בכתב היד ממערה 4 המסומן במספר . 271 עותק הודיות ממערה ( 1 QH a ) 1 מסומן בסימון כפול . מהדורתו הראשונה של אליעזר ליפא סוקניק עדיין מצויה בירי רבים , אך זה עתה יצאה מהדורה חרשה ומשובחת של הרטמוט שטגמן ואיילין שולר ( 2009 ) ובה רצף שונה של הטורים . לנוחות המעיין יצוינו ההפניות להודיות בציון כפול : תחילה יבוא הטור לפי מהדורת שטגמן ושולר ואחריו בסוגריים מרובעים הטור על פי מהדורת סוקניק . מספר השורות מציין את מניינן במהדורת שטגמן ושולר . למשל , "הודיות ה 1 יג " 15 , [ מציין את עותק הודיות ממערה , 1 טור ה במהדורת שטגמן ושולר , הזהה לטור יג במהדורת סוקניק , שורה 15 על פי השורות במהדורת שטגמן ושולר . דין דומה נוהג כאן גם לגבי החיבור ברית דמשק , שנודע תחילה בשני עותקים מגניזת קהיר . מראה מקום לעותקים אלה מסומנים כאן בשם ברית דמשק עם מספר

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר