הקדמה

עמוד:9

החזונות על אחרית הימים . התפתחות זו באה לידי ביטוי בגישתם של המאמרים המקובצים במדור זה וגם במדורים האחרים . בצד התרחבות שדה החקירה ושכלול כליו התחוללו שינויים ניכרים בהיקף המידע על מגילות קומראן שניתן בידי החוקרים . בעקבותיהם פותחו גישות חדשות לחקר המגילות ועודכנו התפיסות הישנות לגביהן . כל אלה חייבו עדכון ניכר של מאמרים אחדים . כאלה הם שני מאמרים שנוסחם הראשון פורסם לפני כשלושים שנה , " אדאולוגיה והיסטוריה על פי חזון החיות ( חנוך החבשי פה-צ " ( ו"ירושלים והמקדש בחזון החיות ( חנוך החבשי פה-צ ) לאור השקפותיה של עדת מגילות . "קומראן שניהם דנים בחיבור חזון החיות , המשולב בספר חנוך החבשי . מיום פרסומם צעד המחקר צעדי ענק בשלושה תחומי מחקר הקשורים לנושאי המאמרים הללו : חקירת ספר חנוך החבשי , חקר ההלכה הניבטת מן המגילות , ופרסום חיבורים אחרים מספריית קומראן שיש להם זיקה לחזון החיות : מגילת המקדש , מקצת מעשי התורה והאפוקריפון של ירמיהו . שינויים כה מפליגים בתחומים משיקים לענייני המאמרים האלה חייבו את כתיבתם מחדש , הרחבתם ועדכונם . גם המאמר "ציטטות מן התורה בחיבור ברית דמשק" נזקק לעדכון והרחבה בעקבות מה שהתחדש בחקר המגילות . הוא נכתב לפני כעשרים שנה , קודם לפרסום הסופי של עותקי ברית דמשק מן המערה הרביעית . היה דרוש אפוא לשלב אותו בפרסומים ובמחקרים אחרונים על ברית דמשק ועל ההלכה המשוקעת בחיבור זה . שינויים גדולים נדרשו גם בנוסח המאמר "תולדותיה של עדת קומראן לאור חידושים בחקר מגילות מדבר . "יהודה המאמר הזה עוסק בין השאר באתר קומראן ובקשר שלו לתולדות העדה בעלת המגילות . אף על פי שנכתב רק לפני חמש שנים נתחדש כה הרבה בחקירת יישוב קומראן ואופיו הארכאולוגי , עד שהיה צורך בעיבוד והרחבה ניכרת של הקטע המוקדש לשאלות אלו . שיני הזמן לא פגעו בדיונים על אמונותיה ודעותיה של עדת המגילות , שכן ניתוחים מן הסוג הזה תלויים פחות בעובדות חדשות . כך המאמרים "בני שמים : המלאכים בספר היובלים ובכתבי עדת , "קומראן "ארבע המלכויות בספר דניאל לאור חיבורים , "מקומראן ו"בחירה וחוקיות היסטורית בספרות , "האפוקליפטית שנכתבו בראשית שנות התשעים של המאה שעברה . כולם עדיין עומדים בעינם , ונדרש רק עדכון ביבליוגרפי קל . שאר המאמרים נכתבו בעשור האחרון ומלבד שינויים מעטים הם נתונים כאן כצורתם בפרסומם הראשון . מאמרים אלו משקפים אל נכון סוגיות המעסיקות היום את המחקר . תיקון ושיפור מהדורות ראשונות של קטעים מקומראן עדיין נמשך והולך ושלוש מהדורות חדשות של טקסטים כאלה מוצגות במדור השני של הכרך ומוכיחות שעדיין יש מה לחדש בקריאת המגילות ובפירושן . להפרדה בין חיבורים שיצאו מתחת ידם של עדת המגילות לבין חיבורים שאינם כאלה אך נכללו בספריית קומראן נדרש המאמר "בין כתבים כיתתיים לכתבים לא כיתתיים במגילות . "קומראן סוגיה זו היא מן השאלות החדשות שעלו בשלב השני בחקר מגילות קומראן , והמאמר נותן ביטוי לדיון ולוויכוח המתנהלים סביבה . המאמר "מצרף ניסויים :

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר