הקדמה

עמוד:8

המאמרים האסופים כאן מציעים מכל אלה . הם משקפים את השינויים שחלו במשך הזמן בכמות המידע על המגילות ובהבנתן , את מגוון הנושאים החדשים שהן העלו , וגם את הדרך שעשיתי אני עצמי במחקר זה ובגישותיי אליו . הם נדרשים לנושאים מרכזיים בחקר המגילות : אופייה ותולדותיה של העדה בעלת המגילות , השקפת עולמה המיוחדת , הרכב ספרייתה וזיקתה לעולם היהודי הסובב אותה . כדי לאפשר סקירה מסודרת של הצדדים השונים במגילות ובמחקרן , קובצו המאמרים בשלושה מדורים : מדור ראשון על תולדותיה והשקפותיה של עדת המגילות , מדור שני מציע ההדרת טקסטים מקומראן , ומדור שלישי מקבץ מאמרים על מגילות קומראן והספרות החיצונית והאפוקליפטית . מבחר נושאים אלו הוא אספקלריה לסוגיות העומדות במוקד העיון המדעי בשנים האחרונות ולהעתקת מרכז הכובד לשאלות חדשות . במדור הראשון ימצא הקורא סקירות מעודכנות על עדת המגילות , הקורות אותה והשקפת עולמה המיוחדת . לבעיות הכרוכות בשחזור תולדותיה של העדה מוקדש המאמר הפותח את הכרך וכן המאמר השני , המנתח את הפשר על ישעיהו מ . 3 שאר מאמרי המדור נדרשים לצדדים שונים במערכת השקפותיה ורעיונותיה של העדה , מן החלוקה הכללית לכתבים כיתתיים ולא כיתתיים אל ניתוח של פרטי דברים , כגון פרשנות הפשרים ותורת המלאכים . המדור השני מאסף מאמרים המגישים מהדורות חדשות ופירושים חדשים על כמה טקסטים מקומראן . הם מכניסים את הקורא לבית היוצר של החוקר וחושפים את אבני הבניין שהן התשתית שעליהן נבנות ההכללות והתאוריות הכוללות על המגילות . אף מהם יתברר באיזו מידה עדיין שרוי מחקר המגילות בשלבים הראשונים של הבנת הכתבים מקומראן . המדור השלישי כולל מאמרים הטווים את הקשרים בין כתבי המגילות לבין הספרות היהודית מימי הבית השני . עם השינויים החשובים שהתחוללו בשדה החקירה הזה נמנית העמדת המגילות כחטיבה ספרותית המעוגנת היטב ביצירה היהודית בת הזמן בארץ ישראל . לא עוד חיבורים זנוחים של חבורה מתבודדת ומנותקת אלא טקסטים דתיים עיוניים הנתונים בדיאלוג ובוויכוח מתמיד עם זרמים אחרים בחברה היהודית בימי הבית השני . ההכרה באופי המרכזי הזה של המגילות שופכת אור חדש על קבוצות חיבורים יהודיים אחרים , הספרים החיצונים . עד גילוי המגילות נותרו החיבורים האלה בשולי המחקר . אך כאשר נחשפו בין המגילות שרידים של הנוסחים המקוריים של כמה מן הספרים החיצונים ( ספר חנוך החבשי , ספר היובלים וצוואת לוי , ( הועמדה גם הספרות היהודית הנשכחת הזאת בלב הדיונים על המגילות . יתרה מזו , ספריית קומראן סיפקה לא רק עותקי מקור של ספרים חיצונים שהיו ידועים קודם לכן , אלא גם העשירה אותנו בחיבורים עלומים . כך היא מגלה פנים חדשות ביצירה הספרותית היהודית הקדומה , סוגותיה ותחומי התעניינותה . מחקר המגילות הולך היום יד ביד עם מחקר ספרות הבית השני במובנה הרחב , ובייחוד עם מחקר הספרים החיצונים וספרות

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר