תוכן העניינים

עמוד:6

ספר המשלים ( חנוך החבשי לז-עא ) ועולם המחשבה של מגילות קומראן 314 ארבע המלכויות בספר דניאל לאור חיבורים מקומראן 331 מקרא באספקלריה : אשת איוב ואשת טובי 339 המצע המקראי של תוספות שאינן מן המקרא : עקדת יצחק בספר היובלים לאור סיפור איוב 348 קיצורים 369 הקיצורים הביבליוגרפיים 372 רשימת המקורות שהמאמרים פורסמו בהם לראשונה 408 מפתח המקורות 410 מפתח המחברים 451 מפתח השמות והעניינים 458

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר