תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים הקדמה תולדותיה והשקפותיה של עדת המגילות תולדותיה של עדת המגילות לאור חידושים בחקר מגילות קומראן לא גלות שבמדבר אלא גלות שברוח : הפשר על ישעיהו מ 3 בסרך היחד ותולדותיה של עדת המגילות בין כתבים כיתתיים לכתבים לא כיתתיים במגילות קומראן 54 מהו 'ספר מחלקות 97 ? 'העתים עת עת ופשריה : עקרון פרשנות התלויה בזמן בפשרים מקומראן 110 ציטטות מן התורה בחיבור ברית דמשק 128 בני שמים : תורת המלאכים בספר היובלים ובכתבי עדת קומראן 141 " מצרף : "נסוים על מושג מרכזי במחשבתה של עדת המגילות 161 ההדרת טקסטים מקומראן 175 מצרים וירושלים לאור תורת שתי הרשויות במגילות קומראן 177 ( 4 Q 462 ) תפילה על גורלו של עם ישראל : לטיבו של כתב היד 208 4 Q 374 לא 'צוואת יהודה' אלא 'דברי : 'בנימין על כתב היד 236 4 Q 538 מגילות קומראן והספרות החיצונית והאפוקליפטית 253 בחירה וחוקיות היסטורית בספרות האפוקליפטית 255 אדאולוגיה והיסטוריה על פי חזון החיות ( חנוך החבשי פה-צ ) 266 ירושלים והמקדש בחזון החיות ( חנוך החבשי פה-צ ) לאור השקפותיה של עדת מגילות קומראן 295

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר