כלים שלובים מגילות מדבר יהודה וספרות ימי הבית השני