'ארבעת הספרים'

עמוד:13

' ארבעת הספרים' מלאכת הפרשנות , שהחלה מאות שנים רכות לפני כן , נמשכה בימי שושלת טאנג , וההתמחות בספרים הקנוניים הוסיפה לתפוס מקום חשוב בחיי הרוח של סין באותה תקופה . מלומדים בחרו חיבורים פרשניים מוקדמים יותר והוסיפו את הערותיהם שלהם כדי להבהיר את דברי קודמיהם . אבל למרות חשיבותם של הכתבים הקנוניים במערכת החינוך , ובייחוד במערכת הבחינות , עדיין העסיקו את המלומדים במאה השמינית שני קשיים עיקריים . האחד נבע מהיעדרה של גרסה מוסכמת וגמורה לכל הספרים הקנוניים , והאחר מקורו בצורך להנהיג חידושים בבחינות למשרות הבכירות , שהתבססו יותר ויותר על למידה בדרך השינון . שני הקשיים גם יחד לא באו על פתרונם באותם ימים . נסיונות חוזרים ונשנים להפיק גרסאות סופיות , ובהם גם חקיקת 'תשעת הספרים הקנוניים' על לוחות אבן משנת , 837 נמצאו לוקים בחסר . גם הדיונים בשאלה מהי בתקופה מאוחרת יותר , והם מעניינים פחות מספרו של דזו מן הבחינה הספרותית וההיסטורית כאחד . סגנונם קטכיסטי במידת מה והם מציגים שאלות ועונים עליהן כדי להבהיר את דבריו של קונפוציוס כביכול . אף על פי ששלושת ספרי הפירוש נחשבו לחיבורים קנוניים התעניינו השליטים והפקידים בשלהי ימיה של שושלת טאנג בעיקר ב'דברי ימי האביב . 'והסתיו לפי האמונה הרווחת הביע קונפוציוס בחיבור הזה את דעתו על מאורעות ימיו הסוערים , והם קיוו שיוכלו להיעזר בו בעניינים הנוגעים לזמנם שלהם . עוד ספר קנוני , 'אר , 'יה נוסף אחר כך לתריסר הספרים שתוארו לעיל וכך נוצרו 'שלושה עשר הספרים הקנוניים' שנחשבו לקנון באל ף השנים האחרונות . זהו חיבור לקסיקוגרפי , ובו פירושים וביאורים למילים המופיעות בטקסטים מתקופת שושלת ג'ו . הספר יוחס לדוכס מג'ו ( שעל פי המסורת מת בסביבות 1014 לפנה"ס בקירוב , ( לקונפוציוס או לאחד מתלמידיו , ואולם דומה שבצורתו הנוכחית הוא יצירה מאוחרת יתר מתקופת שושלת צ'ין או מראשית ימיה של שושלת האן . ברשימה שבעמי 000 מוצג ארגונם של הספרים הקנוניים ושל 'ארבעת . 'הספרים

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר