שלושה־עשר הספרים הקנוניים

עמוד:11

' חמשת הספרים' בלבד : 'ספר , 'התמורות 'ספר , 'המסמכים 'ספר , 'שיריםה ' דברי ימי האביב והסתיר , , 'הטקסים'ו לא היו לא 'מאמרות' ולא . 'מנציוס' ברור אפוא שהיה צורך באסופה תקנית ואחידה של טקסטים . בשנת 213 לפנה"ס , בתקופת שלטונה של שושלת צ'ין 206-221 ) לפנה '' ס , ( הורה ראש ממשלתה הידוע לשמצה של קיסרות צ'ין , לי סה ( מת ב 208 לפנה"ס , ( להעלות באש את כל הספרים העתיקים , ובהם גם 'ספר המסמכים' וחיבורים פילוסופיים אחרים , בטענה שהם מערערים את סמכותה של השושלת החדשה . הוא חס רק על ספרים שעסקו בחקלאות , ניחוש ורפואה וכן על רישומי דברי הימים למדינת צ'ין . הספרים שהיו שמורים בספריה המלכותית בבירה ניצלו אמנם מגזרותיו של לי סה , אבל שבע שנים לאחר הדברים האלה אבדו גם הם כשנבזזה עיר הבירה במלחמת האזרחים שהתלוותה לנפילת השושלת . לא קל היה לקבוע קבוצה תקנית של טקסטים לאחר החורבן שנגרם עם חילופי השושלות . קטעים מכל מיני מהדורות שבו והופיעו והפרשנות שנלוותה להם לא היתה אחידה , ולא אחת הטילו המלומדים ספק במהימנותם של הטקסטים האלה . הדברים הסתבכו עוד יותר משנתגלו חיבורים שנכתבו לפני תקופת צ'ין . כל ימיה של שושלת האן ובמאות השנים שלאחריה ניטשו אפוא פולמוסים חריפים בין אנשי ספר בשאלה אילו מן החיבורים אמתיים ואילו מהם מזויפים . בייחוד היו שנויים במחלוקת 'ספר המסמכים' ו'דברי ימי האביב , 'והסתיו וסוגיות המהימנות לא יושבו אפילו בשנת 175 לספירה , משנחקקו על לוחות אבן כל הספרים הקנוניים , כנראה כדי לקבוע במסמרות את נוסחם הסופי לדורות הבאים . לא נרחיב כאן את הדיון בשאלות של מהימנות לעומת זיוף . כדי להבין את מהותם של הספרים הקנוניים במסורת הרוח והספרות הסינית חשובה יותר העובדה שבימי שושלת האן כבר היה המושג 'חמשת הספרים' רווח למדי . מפעם לפעם מוזכרים גם 'שבעת , 'הספרים שבהם נכללו גם ' מאמרות' ו'ספר כיבוד אבות' ( שיאו ג'ינג . ( בתקופה מאוחרת יותר , בימי שושלת טאנג , ( 909-618 ) לאחר שהתגבשו המבחנים הקיסריים שלפיהם גייסו עובדים למערך הפקידות האזרחי , נדרשו המועמדים למשרות הבכירות להכיר היטב את 'תשעת הספרים . 'הקנוניים הספר 'מאמרות' מיוחס כמובן לקונפוציוס עצמו והוא מכיל את שיחותיו של המורה עם תלמידיו . תאריכה של הגרסה המצויה בידינו כיום

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר