מהם הכתבים הקנוניים של סין?

עמוד:8

חוכמה ולהיטיב לפעול בזירה הציבורית . אנשי הרוח שהתאימו את משנתו של קונפוציוס לצורכי השעה ולתמורות בגורלה של האימפריה הסינית לא חדלו לשאוב השראה מספרותם הקלסית , בדומה למה שעשו חכמים במקומות אחרים כשעסקו בפירוש כתבי הקודש שלהם . ואכן , מלאכת הפרשנות העשירה של הקנון , הביאור והפענוח החוזרים ונשנים זה אלפיים שנה , מהווים את עיקר חיי הרוח של סין בכל תולדותיה . סמכותם של הספרים הקנוניים יסודה באמונה שקונפוציוס עצמו חיבר כמה מהם או ערך אותם . אין צורך לעסוק כאן בשאלה אם אמנם כך היה . חשוב יותר לענייננו עצם הדבר שכמה טקסטים עתיקים יותר , המשולבים ביצירות המופת , כבר הוזכרו ב'מאמרות' ( לון יר ) של קונפוציוס ובכמה ספרים מאוחרים מעט יותר . קונפוציוס הזכיר את 'ספר השירים' ( שה ג'ינג ) ואת 'ספר המסמכים' ( שו ג'ינג או שאנג שו , ( וגם הוא וגם מנציוס , שנולד כמאה שנה אחריו 289-371 ) לפנה"ס בקירוב , ( אהבו לצטט מתוך 'ספר השירים' ( לדוגמה : מאמרות א , 15 : ח ; 2 : מנג דזה ב חלק א , 3 : א חלק ב . ( 4-3 : אפשר אפוא לשער ששני הטקסטים האלה כבר היו ידועים היטב במאה החמישית והרביעית לפנה"ס , ואף היו שגורים בפיהם של אנשי ספר . הפילוסוף שרן דזה , שחי מאוחר יותר 238-298 ) לפנה"ס בקירוב , ( הזכיר גם הוא את 'ספר המסמכים' ואת 'ספר , 'השירים וכן את 'דברי ימי האביב והסתיו' ( ציון צ'י , ( 1 ספר רשומות היסטוריות המיוחס לקונפוציוס ועוסק בתולדות ארץ מולדתו לו , את 'פרקי הטקסים' ( לי ) ואת 'ספר המוסיקה' ( יראה . ( שו'ן דזה נזקק למונח 'קנונים' ( ג'ינג ) כשהציע להשתמש בחמשת הטקסטים הללו ללימוד ( שו'ן דזה א . ( 25 : תלמידו , הפילוסוף הלגליסט האן פיי דזה ( מת ב 233 לפנה"ס ) ציטט אף הוא מתוך ' דברי ימי האביב והסתיר האן' ) פיי דזה ב . ( 14 : ומחבר הספר 'מסורת דזר ( דזו ג'ואן , ( אחד משלושת ספרי הפירושים של 'דברי ימי האביב , 'והסתיו שחובר כנראה כבר במאה החמישית לפנה"ס , הביא כמה מובאות מתוך ' ספר התמורות' ( אי ג'ינג או ג'ו אי ) אף על פי שקשה כיום לקבוע איך נראה הטקסט המקורי בתקופת חיבורו של 'מסורת . 'דזו ואולם המונח 'ששת הספרים הקנוניים' ( ליו ג'ינג , ( המוזכר בפרק ה 14 של החיבור הךאואיסטי 'ג'ואנג , 'דזה מקורו בתאריך מאוחר יותר . הפרק הזה הוא אחד מן הפרקים המכונים 'חיצוניים' בכתבי ג'ואנג דזה , שחוברו קרוב לוודאי בתקופה מאוחרת יותר . ספק גדול הוא אם המונח 'ששת

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר