דרך האמצע וקיומה

עמוד:4

ZHONG YONG ( The Doctrine of the Mean ) Translation from Chinese , Introduction and Annotations by Andrew Plaks Foreword by Irene Eber תרגום ההקדמה : יוסי מילוא עריכת לשון והתקנה : אורית שורר הבאה לדפוס והפקה : אורית ורטהים אלירז מסת"ב ISBN 965-342-238-0 כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק ירושלים , תשס '' ה סודר בפרדס הוצאה לאור נדפס בדפוס גרפית בע"מ Copyright by the Bialik Institute , Jerusalem , 2004 Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר