תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתיחה שער ראשון : אופיו של היום ראש השנה או ראשית השנה ? יואל בן-נון ראש השנה והושענא רבה - מחגי מקדש לימי דין יצחק ברנד ' היום הרת עולם' - לאור 'לידתם' המחודשת של נח ויונה יונתן גרוסמן 41 יום הדין בתורת התנאים אברהם וולפיש 61 מסכת ראש השנה - בעיות ופתרונות יהודה שביב 87 הנסיעה לר' נחמן מברסלב לראש השנה - אתגר , ניסיון ותיקון האמונה רון וקס 97 שער שני ו הקריאות בתורה וההפטרות " ויאמר הנני" - דמותו של אברהם בפרשת העקדה יהונתן יעקבס 119 " תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקדת יצחק" - ציור העקדה בבתי הכנסת העתיקים ומשמעותו יהושע רייס 133 על שתי הפטרות ועל שתי עקרות יעקב מדן 149 זמן חיבורה של תפילת חנה אמנון בזק 207 שער שלישי : השופר והתפילות תוקף קדושת היום - יישומים פרשניים לפיוט 'ונתנה תוקף' ישראל רוזנסון ואורי אהרן 219 ' ינון ואליה $ ני שולח' - עיון בשניים מפיוטי העקדה אליהו נתנאל 243 אספקטים זואולוגיים בהלכות שופר משה רענן 269

תבונות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר