הנחת פתיחה

עמוד:11

הנחת פתיחה נקודת המוצא של ספר זה היא סוף שלטונם של האחוס"לים במדינה וכל הנובע מכך , אני מציע את האחוס"ל כראשי תיבות של אשכנזים , חילונים , ותיקים , סוציאליסטים ולאומיים ( או ציונים . ( האחוסליות מתבטאת בדרך כלל במעמד חברתי כלכלי בינוני עד גבוה . היא מאופיינת על ידי מוצא אתני מעין מערבי ודימוי עצמי החותר לתווית תרבותית כזאת . אולם גבולות האחוסליות אינם בהכרח חדים וכמובן לא בלתי עבירים , כשם שאין האחוסלים עצמם עשויים מקשה אחת . הם יכולים להיות מפולגים ומסוכסכים כהוגן בינם לבין עצמם . כך , למשל , אחוסלים יכולים להיות "יונים" או "נצים" מבחינת עמדתם כלפי הסכסוך הישראלי ערבי והיהודי פלשתיני . יש בהם התומכים במדיניות רווחה נמרצת ויש המצדדים בכלכלת שוק ובהפרטה ניאו שמרנית . מבחינה מעמדית , האחוסליות חופפת פחות או יותר את המעמד הבינוני . בתור שכזאת היא כוללת גם מזרחים ודתיים , בתנאי שאלה אימצו השקפות עולם ואורח חיים המזוהים עם האחוסליות וכן עם האינטרסים המגזריים שלה . האחוסלים בנו את החברה והמדינה הזו , ניצחו במלחמת , 1948 עקרו במהלכה חלק ניכר מהערבים מתוך שטחי המדינה , קלטו כמות אדירה של מהגרים וגרסו אותם במגרסה תרבותית

כתר הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר