קץ שלטון האחוסלים

עמוד:4

THE END OF ASHKENAZI HEGEMONY Baruch Kimmerling © כל הזכויות שמורות , 2001 לכתר הוצאה לאור בע"מ ת"ד , 7145 ירושלים Copyright © by Keter Publishing House Ltd . P . O . B . 7145 , Jerusalem , Israel אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מכאני ( לרבות צילום , הקלטה , אינטרנט ודואר אלקטרוני , ( ללא אישור בכתב מהמוציא לאור מספר קטלוגי : 538919 מסת"ב : ISBN : 965-07-1024-8 www . keter-books . co . il e-mail : info ( a , ) keter-books . co . il עיצוב הסדרה : דוד טרטקובר סידור , הדפסה ובריכה : מפעלי רפוס כתר , ירושלים Printed in Israel

כתר הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר