היושבים בחושך

מתוך:  > היושבים בחושך

עמוד:4

Zahava Caspi THOSE WHO SIT IN THE DARK The Dramatic World ofHanoch Levin : Subject , Author , Audience עיצוב העטיפה : נורית וינד קידרון הצילום שעל העטיפה : שגית זלוף נמיר 1 "' 7 " "' ,, "ל ב \ " '" ' " ! ' ? ד ביצוע גראפי , נועה ליכטינגר © כל הזכויות שמורות , 2005 לכתר הוצאה לאור בע"מ , ת"ד , 7145 ירושלים ולמרכז הקשרים , אוניברסיטת בךגוריון בנגב Copyright © by Keter Publishing House Ltd . P . O . B . 7145 , Jerusalem , Israel Heksherim Center . Ben-Gurion University of the Negev P . O . B 653 , Be ' er Sheva , Israel אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מכאני ( לרבות צילום , הקלטה , אינטרנט ודואר אלקטרוני , ( ללא אישור בכתב מהמוציא לאור מספר קטלוגי : 888028 מסת"ב : ISBN : 965-07-1339-5 www . keter-books . co . il e-mail : info @ keter-books . co . il e-mail : heksher @ bgumail . bgu . ac . il Printed in Israel

כתר הוצאה לאור

מרכז הקשרים, אוניברסטת בן-גוריון בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר