מדרש במה קבוצת התיאטרון הירושלמי

עמוד:4

Aliza Elion Israeli Secret Stage of Midrash Theatre Company Jerusalem All Rights Reserved © 2009 Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books P . O . B . 53494 , Tel-Aviv , 61534 Israel כל הזכויות שמורות 2009 © למשכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמר ת"ד , 53494 תל אביב 61534 E-inail : info @ ybook . co . il אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר - כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו '' ל ומקבוצת התיאטרון הירושלמי . עיצוב העטיפה : עדי עיצובים , קבוצת יבנה בתמונה על העטיפה : מתוך המחזה 'שרה' רות וידר מגן , גבריאלה לב , עליזה עליון ישראלי צילום : אבי היון ייעוץ תוכן וסגנון : נעמה שקד עריכה לשונית : מיה ברתל הפקה : טפר בע"מ דאנאקוד 362-3717 מסת"ב ISBN 978-965-482-721-8 נדפס בישראל Printed in Israel 2009

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר